Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kohti puh­tai­ta lii­ken­ne­pal­ve­lu­ja yh­teis­työl­lä

Lapin Kansa uutisoi (31.8.) juuri voimaantullutta julkisia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja koskevaa lakia sekä Rovaniemen ja Tornion kannalta uuden lain vaikutuksia ja haasteita. Energiamuodon vaihto sähköön auttaa vähentämään päästöjä ja säästämään energian kulutuksessa. Ilmasto, ympäristö ja kuntatalous hyötyvät.

Uusi laki koskee kahta seuraavaa viiden vuoden hankintajaksoa. Siinä ajassa autovalmistajien panostukset tuottavat yhä parempia vaihtoehtoja henkilö- ja raskaaseenkin liikenteeseen. Vuoteen 2030 ulottuvien hankintajaksojen aikana kuntapäättäjien on hyödyllistä käydä jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa, jotta löydetään ratkaisut, jotka vastaavat seudun tarpeita.