Kirk­ko­her­ra Kari Yli­räi­sä­nen jää eläk­keel­le

Kari Yliräisänen on irtisanoutunut Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virasta ensi syyskuusta alkaen. Hän jää silloin eläkkeelle.
Kari Yliräisänen on irtisanoutunut Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virasta ensi syyskuusta alkaen. Hän jää silloin eläkkeelle.
Kuva: Jussi Leinonen

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherra Kari Yliräisänen jää eläkkeelle syyskuussa 2020. Yliräisänen valittiin kirkkoherran virkaan keväällä 2016.

Oulun tuomiokapituli on käynnistämässä kirkkoherran virantäyttöprosessia ja kysyy Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolta kantaa siihen, pitäisikö kirkkoherra valita välillisellä vai välittömällä vaalilla.

Tähän saakka Rovaniemen kirkkoherrat on valittu välittömällä vaalilla. Siinä seurakuntalaiset äänestävät vaalijsijoille asetettuja ehdokkaita.

Rovaniemellä osallistumisaktiivisuus kirkkoherran vaaleihin on ollut verrattain korkea suhteessa moniin samaa suuruusluokkaa oleviin seurakuntiin.

Vuoden 2016 kirkkoherranvaalissa äänioikeuttaan käytti 3 971 seurakunnan jäsentä, mikä on 10,7 prosenttia äänioikeutetuista. Vuoden 2012 kirkkoherranvaalissa äänestysprosentti oli korkeampi: silloin vaaleissa äänesti 17,9 prosenttia äänioikeutetuista.

Kirkkoherra voidaan valita myös välillisellä vaalilla, jossa kirkkovaltuusto tekee valinnan kelpoisiksi todettujen hakijoiden välillä.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto antaa lausunnon kirkkoherran vaalitavasta kokouksessaan tiistaina 26. marraskuuta.