Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Tilaajille

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sotien jälkeen Ro­va­nie­mel­lä soi­tet­tiin ja lau­let­tiin

Myös musiikilla oli suuri merkitys jälleenrakentamisessa.

Sari Rautanen: Musiikkia jälleenrakennuksen keskellä. 

Suomalaisen musiikin historiaa on tutkittu viime vuosikymmeninä kiitettävän paljon. Akateemisten väitöskirjojen rinnalla on ilmestynyt aihetta popularisoivia yleisteoksia, joista lappilaista musiikkia käsittelevistä mainittakoon Arto Junttilan ja Jorma Lehtolan teokset.