Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kier­to­ta­lou­des­ta elin­voi­maa?

Rovaniemi on ilmoittautunut kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi yhdeksän muun kunnan kanssa. Kaupungin tavoitteena on kehittyä arktisen kertotalouden edelläkävijäksi ja tämän saavuttamiseksi aloitettiin 2019 ”kiertotalouden tiekartta 2030”-työ, jolla haluttiin luoda yhteinen tahtotila konkreettisista keinoista vauhdittaa Rovaniemen aluetta kiertotalouden edelläkävijäksi.

Euroopan komission määritelmän mukaan kiertotalous on talousjärjestelmä, jossa ”…tuotteiden ja materiaalien arvo on säilytetty niin pitkälle kuin mahdollista, jätteen syntyminen on minimoitu, ja tuotteen saavuttaessa elinkaarensa lopun, se käytetään uudelleen luoden sille lisäarvoa.” Kiertotalouden liiketoimintamalleja voivat olla esimerkiksi palveluiden tarjoamista tuotteiden sijasta, tuotteiden käyttöiän pidentämistä, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttäminen tuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa.