Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Kemin Ok­la­hol­man pal­ve­lu­ko­dis­ta menee puolet kiinni – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mukaan toisen osaston tilat eivät vastaa ny­ky­vaa­ti­muk­sia

Aluehallintovirasto puuttui Kemin kaupungin pyörittämän Oklaholman palvelukodin Kotivalkama-osaston huoneiden saniteettitilojen puutteeseen.

Kemi kaupunki luopuu Oklaholman palvelukodin Kotivalkaman tiloista tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna. Tyhjenevä osasto tehtiin Kiinteistö Oy Itätuulen omistamaan rivitaloon vuonna 1995.
Kemi kaupunki luopuu Oklaholman palvelukodin Kotivalkaman tiloista tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna. Tyhjenevä osasto tehtiin Kiinteistö Oy Itätuulen omistamaan rivitaloon vuonna 1995.
Kuva: Jussi Saarela

Kemin kaupunki luopuu Oklaholman palvelukodin Kotivalkama-osaston palveluasumiskäytössä olevista tiloista tämän vuoden aikana tai viimeistään ensi vuoden aikana. Osastolla asuu pääasiassa muistisairaita vanhuksia. Kemin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Kotivalkaman tiloista luopumisesta viime viikolla.

Aluehallintovirasto (avi) kävi ohjaus- ja arviointikäynnillä Kemin Oklaholman palvelukodissa viime vuoden lokakuussa. Avin ohjaus- ja arviointikäyntikertomuksen mukaan Kotivalkama-osaston tilat eivät vastaa nykyvaatimuksia muun muassa saniteettitilojen suhteen.

– Osaston pienissä asuinhuoneissa ei ole omia wc-tiloja. Avi piti sitä ongelmallisena ja näki sen myös yhdenvertaisuusongelmana muihin palvelukoteihin verrattuna, Kemin kaupungin hoiva- ja hoitotyön johtaja Rita Oinas sanoo.

Suomen palvelukotien toimintaa vahtivat Avi, kunnat ja Valvira.

Kotivalkama tehtiin vuonna 1995 ja Kotisatama vuonna 2009 kaupungin tytäryhtiön Kiinteistö Oy Itätuulen omistamiin rivitaloihin. Kotivalkama tunnettiin ennen dementiaosastona ja Kotisatama hoivaosastona. Kotisataman puolella asukkailla on pääsääntöisesti omat saniteettitilat huoneissaan.

Kotivalkaman uudistamistakin pohdittiin ennen lopettamispäätöstä, mutta korjauksen jälkeen paikkamäärä olisi laskenut 24:stä 21:een ja tilojen toiminnallisuus ei olisi vastannut tavoiteltua suunnitelman sisältävistä huoneistokohtaisista saniteettitiloista huolimatta.

Tyhjäksi jäävät tilat voi eristää ongelmitta muista Oklaholman palvelukodin tiloista. Tilojen jatkokäytöstä johonkin muuhun toimintaan kaupunki ei ole sopinut vielä mitään Kiinteistö Oy Itätuulen kanssa.

Osaston pienissä asuinhuoneissa ei ole omia wc-tiloja. Avi piti sitä ongelmallisena ja näki sen myös yhdenvertaisuusongelmana muihin palvelukoteihin verrattuna.
Rita Oinas
Kemin kaupungin hoiva- ja hoitotyön johtaja


Oklaholman palvelukodissa asuu 48 asukasta, joista Kotivalkamassa asuu 24. Kotivalkaman nykyisten asukkaiden tehostettu palveluasuminen järjestetään jatkossa palveluseteleillä yksityisissä hoivakodeissa ja kaupungin omissa palvelusyksiköissä.

Kaupungilla on kuusi omaa palvelukotia ja neljä hyväksyttyä palveluseteliyksikköä Kemissä.

– Rupeamme järjestelemään asioita niin, että pystymme luopumaan vanhan puolen eli Kotivalkaman käyttämisestä palveluasumisessa. Uusi puoli eli Kotisatama jatkaa toimintaansa ihan normaalisti, hoiva- ja hoitotyön johtaja Oinas sanoo.

Kemin kaupunki järjestää Kotivalkaman asukkaille ja heidän omaisille yhteisen tiedustelu- ja keskustelutilaisuuden osaston sulkemisesta. Asiaa valmistellaan kaupungilla parhaillaan. Tämän vuoden tai ensi vuoden aikana tapahtuvien muutoksien suunnitelmat tarkentuvat kevään aikana. Uusia asukkaita Kotivalkamaan ei enää oteta.

Oklahoman palvelukodissa on kaikkiaan 24 hoitajaa. Siirtotarvetta kaupungin toisiin yksiköihin on noin kymmenen henkilön työpanoksen verran muutosten jälkeen.

– Kaikilla hoitajilla jatkuvat työt. Kemin kaupunki pystyy tarjoamaan heille muuta työtä, Oinas kertoo.

Palveluasumisessa tehtävän uudelleen organisoinnin yhteydessä kaupunki voi samalla tarkastella eri yksiköiden hoitajamitoitusta.

Eduskunnan käsittelyssä on vanhuspalvelulain uudistus, jossa sitovaksi henkilöstömitoitukseksi esitetään 0,7 hoitaja asukasta kohden.

– Meillä Kemissä mitoitus on tällä hetkellä suosituksen vähimmäisrajan 0,5 ylittävä, mutta ei yllä tulevaan lakisääteiseen mitoitukseen. Nyt tällä palveluasumisen yksiköiden muutoksella meillä on mahdollisuus arvioida ja määritellä mitoitusta uudelleen ja meidän tavoitteena on tänä vuonna nostaa se 0,6:een, Oinas toteaa.

– Eli käytännössä kohennamme muutoksen myötä kaikkien yksiköiden henkilöstömitoitusta ja yksiköiden koko pienenee, jolla voidaan ajatella myös olevan myönteisiä vaikutuksia sekä asukkaisiin että henkilöstöön, hän jatkaa.