Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Kemin Ener­gia- ja Vesi Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Anne Sa­lo-oja jää eläk­keel­le, uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on haussa par­hail­laan

Toimitusjohtaja Anne Salo-oja on johtanut Kemin Energia ja Vesi Oy:tä parikymmentä vuotta.
Toimitusjohtaja Anne Salo-oja on johtanut Kemin Energia ja Vesi Oy:tä parikymmentä vuotta.
Kuva: Emma Taipale

Kemin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu ensi vuonna. Parikymmentä vuotta yhtiötä johtanut insinööri Anne Salo-oja jää eläkkeelle ensi keväänä täysin palvelleena 42 vuoden työuran jälkeen. Hän on ilmoittanut yhtiön hallitukselle, että haluaa jäädä eläkkeelle ensi vuoden huhtikuun alussa. Sitä ennen hänen pitää kuitenkin ehtiä tehdä keskeneräiset työt loppuun ja yhtiön uuden toimitusjohtajan aloittaa yhtiön palveluksessa, minkä vuoksi tarkka eläkkeelle jäämisen päivämäärä on vielä auki.

– Jään ihan hyvällä mielellä eläkkeelle. Onhan se iso elämänmuutos tietysti ihmiselle. Täällä työpaikalla on asiat minun mielestäni ihan hyvällä mallilla, että on hyvä jättää hyväkuntoinen yhtiö seuraajan hoitoon, Salo-oja sanoo.

Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Kettunen kertoo, että tavoitteena on valita ensi vuoden tammikuussa uusi toimitusjohtaja Kemin kaupungin merkittävimmälle tytäryhtiölle. Hakemukset tehtävään pitää olla perillä 8. joulukuuta.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategiasta, operatiivisesta johtamisesta ja kannattavan kasvun luomisessa. Hänen osaamisalueensa pitää olla hallituksen puheenjohtajan mukaan laaja, koska tehtävässä täytyy hallita energia-, vesi- ja talousasiat. Kettunen haluaa myös korostaa, että yhteistyö yhtiön henkilökunnan ja omistajan eli kaupungin suuntaan pitää uudella johtajalla sujua hyvin.

Jään ihan hyvällä mielellä eläkkeelle. Onhan se iso elämänmuutos tietysti ihmiselle. Täällä työpaikalla on asiat minun mielestäni ihan hyvällä mallilla, että on hyvä jättää hyväkuntoinen yhtiö seuraajan hoitoon.
Anne Salo-oja
Toimitusjohtaja

Kemin Energia ja Vesi Oy on keskittynyt sähkön siirtoon, kaukolämmön tuottamiseen ja myyntiin sekä vesihuoltoon. Yhtiön liikevaihto on 22 miljoonaa euroa ja tase 74 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa on kuusikymmentä energia- ja vesialan osaajaa.

Vuoden 2016 alussa aloitti toimintansa Kemin Energia-konserni, joka syntyi, kun Kemin Energia Oy osti Kemin kaupungilta Kemin Vesi Oy:n osakekannan. Vesiyhtiö sulautuu tytäryhtiösulautumisena emoyhtiöönsä Kemin Energia ja Vesi Oy:öön 1.1.2020.