kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

Ke­mi­joen varren Vii­rin­ky­lä pyrkii mai­se­man­hoi­to­alueek­si – ha­lu­taan kun­nioit­taa edel­lis­ten su­ku­pol­vien työtä: "I­soi­sä­ni kaivoi Ro­va­nie­men pa­la­neis­ta tuh­ka­ka­sois­ta nauloja ja oikoi niitä, jotta kylää saatiin jäl­leen­ra­ken­net­tua"

Viirinkylän maisemanhoitoaluehakemuksen alullepanija Arto Sääskilahti kokeilee rahkasammalerityksiä ovenpielessä. Vanhoissa rakennuksissa näkyy ympäristö, josta se on tehty.
Viirinkylän maisemanhoitoaluehakemuksen alullepanija Arto Sääskilahti kokeilee rahkasammalerityksiä ovenpielessä. Vanhoissa rakennuksissa näkyy ympäristö, josta se on tehty.
Kuva: Jussi Pohjavirta

– Vanha talo on osa ympäristöä, johon se on rakennettu, sanoo restaurointimestari Marko Korkeasalo.

– Se on ajalta ennen muovia.