Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­ven sään­nös­te­lyn ala­ra­jaa nos­tet­ta­va

Kemijärvi on Euroopan kolmanneksi suurin voimataloudelle säännöstelty luonnonmukainen järvi ja rajuimmin säännöstelty vesialue Suomessa. Veden korkeuden säännöstelyväli on seitsemän metriä, jääpeitteen kanssa jopa enemmän.

Näin voimakas veden korkeuden vaihtelu aiheuttaa voimakasta eroosiota, rantojen kulumista ja järven syvänteiden täyttymistä maa-aineksilla ja lietteellä. Erityisesti tilannetta pahentaa järven pinnan lasku keväisin alarajalle, joka aiheuttaa sedimentoitumista, sekä suurta vahinkoa kalastolle ja pohjaelimistölle.

Alkuperäiset syyskutuiset luonnonkalat, kuten taimen ja siika ovat miltei loppuneet järvestä. Tämä vaikuttaa myös Kemijärveen laskevien jokien kalakantaan, kuten esimerkiksi Kemihaaraan. Säännöstelyn jatkuessa Kemijärven ekologinen tilanne muuttuu koko ajan ja jätämme tuleville sukupolville ikävän perinnön.

Kemijärven kunnostamistoimenpiteitä varten perustettiin 2000-luvun alussa Kemijärven säännöstelyn seurantaryhmä. Sen tehtävänä oli asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa esittää toimenpiteitä, joilla säännöstelyn haittavaikutuksia pyritään eliminoimaan.

Kirjoittaja toivoo Kemijärven säännöstelyn alarajan nostoa.
Kirjoittaja toivoo Kemijärven säännöstelyn alarajan nostoa.
Kuva: Oinas Sointu

Työryhmän laaja loppuraportti on luettavissa netissä. Loppuraportissa yksi ehdotus säännöstelyn haittavaikutusten ehkäisemiseksi on Kemijärven säännöstelyn alarajan nostaminen kahdella metrillä.

Kemijärven ympäristöön on suunnitteilla isoja pumppuvoimaloita. Kemijoki Oy:n Ailankaan noin 200 metrin putouskorkeudella suunniteltu laitos muuttaisi entisestään järven ekosysteemiä. Matalaan Antinlahteen sijoittuva putki on tuotava kohti syvänteitä, jotta vettä voitaisiin pumpata yläaltaaseen järven ollessa keväällä alarajalla.  Tämäkin hanke puoltaa Kemijärven säännöstelyn alarajan nostamista.

Toimenpiteiden perusteluna voidaan pitää vesilakia ja EU:n vesipuitedirektiiviä. Se luokittelee Kemijärven voimakkaasti muutetuksi luonnonvedeksi kahden muun järven joukossa Euroopassa. Alarajan kahden metrin nostolla keväällä ei ole suurta merkitystä Kemijoki Oy:n energiatuotannossa, mutta Kemijärven ekologian ja tulevaisuuden kannalta se on erittäin merkityksellinen.

Veikko Niemelä