Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­vel­lä pa­nos­te­taan viih­ty­vyy­teen

Kemijärvi on vuoden ajan hoitanut rakennetun ympäristön valvontaa siihen nimetyn työryhmän katselmuskäynneillä. Valvontaa jatketaan syksyllä ja katselmusajankohdista ilmoitetaan kuulutuksin. Työryhmä toivoo kuntalaisten osallistuvan rakennetun ympäristön hoitoon ilmoittamalla havaituista puutteista suoraan rakennusvalvontaan, jotta ympäristö pysyisi turvallisena ja terveellisenä.

Kemijärven katselmustyöryhmä perustettiin 7.4.2022 teknisen lautakunnan päätöksellä. Ensimmäinen katselmus suoritettiin saman vuoden syksyllä. Käyntejä on tarkoitus järjestää vuosittain loppukesän ja/tai syksyn aikana ja valvonta-alueena toimii koko kaupunki. Katselmuksiin osallistuvat lautakunnan keskuudestaan valitsemat luottamushenkilöt sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisen edustaja(t).

Katselmuksella havaituista puutteellisuuksista kuullaan kiinteistönomistajia ja annetaan kehotus toimenpiteisiin ryhtymisestä. Kehotuksessa annetaan määräaika mihin mennessä toimenpiteet on suoritettava.  Määräajan jälkeen, mikäli laiminlyöntejä ilmenee, rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti edetä määräyksissään esimerkiksi uhkasakon uhalla.

Katselmukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen velvollisuuteen valvoa rakennusten kunnossapitoa ja rakennetun ympäristön siisteyttä sekä Kemijärven rakennusjärjestykseen. Rakennetun ympäristön hoidon valvontaan kuuluvia asioita ovat muun muassa rappeutuneet rakennukset ja epäsiistit rakennusten ympäristöt sekä luvattomat maisematyöt, rakentamiset ja käyttötarkoituksen muutokset.

Valvonnan piiriin kuuluvista kohteista voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen rakennettuymparisto@kemijarvi.fi tai kirjeitse osoitteeseen Rakennusvalvontatoimisto Vapaudenkatu 8 B, 3. krs. 98100 Kemijärvi. Ilmoituksessa tulee olla ilmoittajan nimi ja yhteystiedot.

Kyläyhdistysten ja muiden sellaisten järjestöjen toivotaan osoittavan aktiivisuutensa ympäristönsä turvallisuuden hoitamiseen ja laittavan tietoa havaituista puutteista ja epäilyistä. Myös yksittäiset henkilöt voivat tehdä saman.

Kirjoittaja toimii kaavoittajana Kemijärven elinvoimapalveluissa (asuminen ja ympäristö).