Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Kolumni
Tilaajille

Katsoin vie­res­tä, kun ostin auton

Tällä puolella pöytää istuimme me. Toisella puolella istui hän. Keskustelu tapahtui välillä sinä ja hän. Tällä puolella istuin myös minä. Ajatuksia vaihdoitte te.

Kuilun syvetessä kolmen istujan välillä, muuttui tuo minä verkalleen joksikuksi tuoksi samalla kun sinun ja hänen muodostama duo eli te etääntyi noiksi ja niiksi. Pöydässä oli nyt kolme puolta.