Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen toi­min­ta tur­vat­ta­va

Järjestöt ovat keskeinen osa kansalaisten omaehtoisesta toiminnasta muodostuvaa kansalaisyhteiskuntaa. Vahva kansalaisyhteiskunta on tärkeä sekä yhteiskunnan vakauden että hyvinvoinnin näkökulmasta. Elinvoimaiset ja autonomiset kansalaisjärjestöt tukevat toiminnallaan demokraattista ja avointa yhteiskuntaa.

Suomalaisilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä on aina ollut merkittävä rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä. Järjestöt ovat edistäneet eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Ne organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa ja tuottavat ihmislähtöisiä palveluita.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) toimii lähes kaikissa Suomen kunnissa. MLL tarjoaa monipuolisia vapaaehtoistehtäviä, vastaa perheiden tuen tarpeisiin ja toimii eri tavoin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteistyössä julkisen sektorin kanssa järjestömme on mukana ratkomassa ajankohtaisia haasteita kuten lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Se tapahtuu esimerkiksi tukihenkilötoiminnan, avointen kohtaamispaikkojen, kiusaamisen vastaisen työn ja auttavien puhelinten kautta.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei tule jatkossakaan selviämään haasteistaan ilman kansalaisjärjestöjä ja niiden monipuolista toimintaa. Järjestöt ovat tärkeitä kumppaneita niin valtiovallalle, hyvinvointialueille kuin kunnille.

Järjestöjen toimintaedellytykset on varmistettava pitkäjänteisellä tavalla. Huomiota on kiinnitettävä muun muassa avustusten riittävyyteen, maksuttomien tai kohtuuhintaisten tilojen saamiseen järjestöjen käyttöön sekä kumppanuuksien jatkumiseen hyvinvointialueiden toiminnan alettua.

Ritva Olsén

piirihallituksen puheenjohtaja

Katja Rippstein

toiminnanjohtaja, MLL Lapin piiri ry