Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Jump­pa­het­ki säi­ly­tet­tä­vä oh­jel­mis­tos­sa

Yle ja Helsinki ovat tuottaneet kotijumpan jokaisen olohuoneeseen television välityksellä korona-aikana. Palvelu on ollut Lapin Muistiyhdistyksen väelle ja monille muille ainoa mahdollisuus oman toimintakyvyn ylläpitoon poikkeusolosuhteissa. Kymmenen minuutin ohjattu jumppahetki arkiaamuisin ja uusintana iltapäivisin on tuonut rytmiä ja tekemistä erityisesti yksinäisiin päiviin.

Kotijumppa on mahdollistanut myös omaishoitajille pienen hetken oman kunnon ylläpitämiseen. Suurin osa omaishoitajista hoitaa muistisairasta läheistään.