Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Tilaajille

Jos kuntien luot­ta­mus­pai­kois­ta ei päästä sopuun, on edessä suh­teel­li­nen vaali – Po­li­tii­kan tut­ki­ja: "Vaali on poik­keuk­sel­li­nen ti­lan­ne, mutta ei en­nen­kuu­lu­ma­ton"

Kuntavaalien jälkeiset luottamuspaikkaneuvottelut kiihtyvät Lapissa. Kuntatasolla poliittiset vastakkainasettelut ovat yleensä asiakohtaisia ja tilapäisiä.

Sodankylässä, Kemijärvellä ja Torniossa kiistellään kuntien keskeisten luottamuspaikkojen jaosta.

Kuntavaalien jälkeen luottamuspaikoista sovitaan yleensä valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa. Lopullisen päätöksen kunnan toimielinten paikkajaosta tekee kunnanvaltuusto.