Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Joka kolmas euro veik­kaus­va­rois­ta uhkaa hävitä jär­jes­töil­tä – "Kunnat eivät var­mas­ti ala lisätä te­ke­mis­tä, ei niillä ole siihen re­surs­se­ja"

Lapissa 21 järjestöä sai tänä vuonna rahoitusta veikkausvaroista. Ilman sitä ne olisivat pulassa. Veikkausvaroja myönnetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä tekeville säätiöille ja yhdistyksille.

– Teemme hartiavoimin työtä, jotta Lapissa saataisiin säilytettyä mahdollisuus matalan kynnyksen tukeen, kertoo Lapin Ensi- ja Turvakoti ry:n palvelupäällikkö Arja Kilpeläinen. Ensi- ja turvakodin asiakkaat halusivat pysyä nimettöminä.
– Teemme hartiavoimin työtä, jotta Lapissa saataisiin säilytettyä mahdollisuus matalan kynnyksen tukeen, kertoo Lapin Ensi- ja Turvakoti ry:n palvelupäällikkö Arja Kilpeläinen. Ensi- ja turvakodin asiakkaat halusivat pysyä nimettöminä.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen veikkausrahoituksen leikkaukset huolestuttavat Lapissa.

Valtionvarainministeriön  talousarvioesityksen mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävät veikkausvoittotuotoista jaettavat avustukset supistuisivat kolmanneksella kuluvaan vuoteen verrattuna.