Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Jä­te­lain muu­tok­set luovat epä­var­muut­ta

Näkökulma

Yrittäjä Matti Heikkilä avasi kirjoituksessaan (LK 17.2) jätelain uudistuksen mukanaan tuomia muutoksia. Sekalainen yhdyskuntajäte (polttokelpoinen), saostus- ja umpikaivolietteet sekä osin biojäte säilyvät kaksoisjärjestelmän piirissä. Käytännössä kunnan jätehuoltoviranomainen voi päättää näiden osalta, että kiinteistön haltija itse järjestää jätteenkuljetuksen.

Uuden jätelain myötä jätteenkuljetusten osalta siirrytään vahvaan kuntavetoiseen malliin, jonka voidaan ennakoida nostavan jätteenkuljetustenhintoja asiakkaalle. Valitettavasti hiilineutraalisuustavoitteet karkaavat jätekuljetuksissa, kun kuntavetoisesti kilpailutetaan yksi jätejae kerrallaan. Tämä lisää Heikkilänkin esille nostamaa ”jäteautorallin” määrää. Asiakkaan (kiinteistön)tilaamassa jätteenkuljetuspalvelussa voitaisiin hyödyntää paremmin monilokeropakkaajajäteautoa, joka mahdollistaa useamman jätejakeen kuljettamisen samalla kertaa.