pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin pää­siäis­har­taus pi­de­tään etänä, etu­kä­teen nau­hoi­tet­tu hartaus jul­kais­taan tors­tai­na

Lapin sotilassoittokunta ja sotilaspastori Niko Ryynänen pitävät tämän kevään Jääkäriprikaatin varuskunnallisen pääsiäishartauden etänä.

Hartaus on kuvattu ja nauhoitettu etukäteen ja se julkaistaan Lapin sotilassoittokunnan Facebook- ja Youtube-tileillä torstaina kello 12.