tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti ja Lapin vi­ran­omai­set ko­koon­tu­vat yh­teis­har­joi­tuk­seen – har­joi­tus näkyy Kit­ti­län len­to­ase­mal­la ensi vii­kol­la

Jääkäriprikaati ja Lapin alueen viranomaiset harjoittelevat yhdessä Lappi 20 -paikallispuolustusharjoituksessa ensi viikolla 24.–28. helmikuuta Sodankylä–Kittilä–Rovaniemi alueella.

Harjoitus näkyy Kittilän lentokentän alueella ensi keskiviikkona. Tuolloin alueella liikkuu päivän aikana puolustusvoimien, pelastuslaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja sairaanhoitopiirin kalustoa ja henkilöstöä. Harjoitteluun käytettävä alue on eristetty ja sotilaspoliisit ohjaavat liikennettä.