Il­mas­ton­muu­tos ja nuoret esillä Ro­va­nie­mi Arctic Spirit -kon­fe­rens­sis­sa

Kansainvälinen konferenssi kokoaa huippuasiantuntijat marraskuussa Rovaniemelle.

Rovaniemi Arctic Spirit järjestettiin edellisen kerran vuonna 2017. Ohjelmaan kuului muun muassa ulkoministeri Timo Soinin puheenvuoro Lappia-talolla.
Rovaniemi Arctic Spirit järjestettiin edellisen kerran vuonna 2017. Ohjelmaan kuului muun muassa ulkoministeri Timo Soinin puheenvuoro Lappia-talolla.
Kuva: Marko Junttila

Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssin teema on tänä vuonna ilmastonmuutos ja nuoret. Konferenssin järjestäjät kutsuvat tapahtumaan erityisesti nuoria, vaikuttajia ja tutkijoita keskustelemaan yhdessä ratkaisuista. Kansainvälinen konferenssi järjestetään Rovaniemellä 12.–13. marraskuuta.

Ensimmäisenä konferenssipäivänä nostetaan esiin arktisen alueen nuorten ajatuksia, toiveita, pelkoja ja ideoita ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan elämään ja tulevaisuuteen. Konferenssin avauspuheen pitää ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, joka myös osallistuu paneelikeskusteluun nuorten kanssa.

Toinen avauspäivän teemoista on ilmastonmuutosta koskeva päätöksenteko. Eri alojen huippuasiantuntijat pohtivat, onko yhteisen näkemyksen löytäminen kansainvälisillä neuvotteluilla mahdollista, kuinka radikaaleihin keinoihin ilmastonmuutoksen torjumisessa tulisi turvautua, kenen tulee kantaa suurin vastuu ja keitä päätöksentekijöiden tulisi kuunnella.

– Ilmastonmuutos on haaste, johon voidaan ja on pakko vastata monilla päätöksenteon ja toiminnan tasoilla. Konferenssin puheenvuoroissa pureudutaan niin paikallistason toimintaan kuin kansainvälisen ilmastoneuvotteluprosessin toimivuuteen, sanoo konferenssin sisällöstä vastaava Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä.

– Nuorilla oli päärooli äskeisessä YK:n ilmastohuippukokouksessa ja tuore ilmastopaneeli IPCC:n raportti kertoo arktisen muutoksen kiihtyvästä vauhdista. Rovaniemen konferenssi sitoo nämä ajankohtaiset teemat yhteen.

Konferenssin toisena päivänä ohjelmassa on tutkijapuheenvuoroja ja paneelikeskusteluja. Aiheina ovat muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvät ihmisoikeusnäkökulmat, nuorten hyvinvointi arktisen alueen kaupungeissa sekä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat turvallisuusuhat. Rovaniemi Arctic Spirit on Suomen EU-puheenjohtajuuden virallinen oheistapahtuma, ja yksi paneelikeskustelu käsittelee Suomen ja EU:n arktisen politiikan seuraavia askelia.

Rovaniemi Arctic Spirit 12.–13.11. Lisätiedot ja rekisteröityminen: www.rovaniemiarcticspirit.fi. Liput: yksi päivä 220 e, kaksi päivää 190 e, opiskelija 1–2 päivää 50 e.