Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Kolumni

Ihmisen pe­rus­tar­peet eivät häviä iän myötä

-
Kolumni

Maailman pitkäikäisin väestö löytyy Japanista Okinawan saarelta. Siellä vanhuksia ei laitosteta, vaan he toimivat aktiivisina arkitoimissaan jopa yli 100-vuotiaiksi. Okinawalaiset omistautuvat muiden auttamiselle, ystäville ja perheelle. Yhteisöllisyys kuuluu elämäntapaan. Se edesauttaa elämän merkityksellisyyden kokemusta.

Tiedostamattaan ihmiset omaksuvat ja toteuttavat elämässään erilaisia ihmiskäsityksiä. Turhan harvoin ne tulevat puheeksi.

Vuosia sitten poikani häissä puheessani varoitin nuortaparia itsekeskeisyydestä. Muistutin, kuinka jokainen on ihmissuhteidensa solmukohta. Kukaan ei ole yksin eikä itseään varten. Illan kuluessa huippu-urheilijana ansioitunut Sari Multala huomautti minulle itsensä toteuttamisen merkityksestä. Hän kai vieroksui yhteisöllistä ihmiskuvaani.

Keskustelu jäi askarruttamaan minua. Aikanaan löysin ajatuksiamme yhdistävän ja syventävän synteesin psykologisesta teoriasta, joka tunnetaan Suomessa itsemääräämisteorian nimellä.

Itsensä toteuttaminen ja nimenomaisesti omaehtoinen itsemäärääminen on yksi ihmisen perustarve. Se liittyy ihmisoikeuksiin. Ihmiselle on tärkeää, että hän on vapaa päättämään tekemisistään ja että toimintaa ohjaa oma sisäinen motivaatio eikä ulkoinen pakko.

Menestyessään huippu-urheilija taikka tiedemies ajattelee toteuttavansa itseään ja kokee jopa elämänsä tarkoituksena. Niin on tärkeää olla. Siten korkealaatuiset suoritukset syntyvät.

Ihmistä ei ole kuitenkaan ilman toista. Olisiko huippu-urheilijaa tullut ilman valmentajia? Olisiko hän harjoitellut huippusuorituksensa ilman yleisöä ja ilman kilpailijoita? Tieteen saavutukset lepäävät aikaisempien tutkijoiden työn varassa ja syntyvät tiedeyhteisöjen vuorovaikutuksessa.

Jokainen ihminen on yhtäältä erilaisten ja lukuisten ihmissuhteidensa solmukohta, tietoisena ja tajunnallisena tietenkin. Kasvu ja oppiminen tiedollisesti ja taidollisesti tapahtuu yhteydessä muihin ihmisiin. Ihmisen perustarpeisiin kuuluu yhteisöllisyys. Se toteutuu, kun ihminen kokee olevansa merkityksellinen ja tärkeä muille. Merkityksellisyyden tunteen menetys suistaa monet masennukseen. Vanhalla pariskunnalla sen voi laukaista puolison menetys, työelämässä olevilla työpaikan menetys.

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu myös kyvykkyys. Hänen on voitava toteuttaa, kehittää ja ilmaista kykyjään. Ilman kyvykkyyttä ei selviä kunnialla muiden ihmisten ja ulkoisten olosuhteiden asettamista haasteista eikä voi hyvin.

Kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä on hyvä pitää silmällä ja tukea tietoisesti ja pitkäjänteisesti näitä kolmea perustarvetta: omaehtoisuutta, kyvykkyyttä ja yhteisöllisyyttä. Erityisen tärkeää se on lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden elämänvaiheessa. Niistä riippuu ihmisen kasvu, persoonan eheys, motivaatio ja hyvinvointi.

Aikanaan saatu ymmärrys omista perustarpeista kantaa työelämässä ja auttaa tekemään korjausliikkeitä niin johtamisessa kuin oman työuran ratkaisuissa. Ovatko omat kyvyt riittävästi käytössä? Voiko riittävästi vaikuttaa oman työnsä sisältöön? Kuinka tärkeä oma työpanos on työyhteisölle?

Myös vanhuksia koskevassa politiikassa ja vanhusten huollossa tulisi muistaa, etteivät perustarpeet häviä iän myötä. Kaikilla on tarve kokea autonomiaa, kyvykkyyttä ja yhteenkuuluvuutta.