Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­joh­ta­mi­nen lisää elin­voi­mai­suut­ta

Näkökulma

Kunnissa on viime vuosina kiinnitetty huomiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eli hyte-työn kysymyksiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinen velvoite, mutta mitä johdetaan kun johdetaan hyvinvointia?

Hyvinvoinnilla viitataan muun muassa ihmisen kokemaan terveyteen ja hyvään oloon, joka saavutetaan inhimillisellä päätöksenteolla, toimivilla ja laadukkailla palveluilla, turvallisella ja viihtyisällä elinympäristöllä sekä tukemalla kokemusta osallisuudesta. Hyvinvointijohtamisella edistetään juuri näiden asioiden toteutumista ja johdetaan laajaa ymmärrystä hyvinvoinnista verkostoissa, joihin kuuluu eri alojen asiantuntijoita, päätöksentekijöitä ja sidosryhmiä.