somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Huu­me­kuo­le­mien määrä on kas­va­nut koko 2000-lu­vun – lähes kaik­kien kuo­le­mien taus­tal­ta löytyy Su­bu­tex-ni­mel­lä­kin tun­net­tu bup­re­nor­fii­ni

Tyypillinen huumekuoleman uhri on alle 35-vuotias nuori aikuinen mies. Suomalainen ongelma on sekakäyttö, jossa vakaviin tapauksiin liittyy tyypillisesti myös huumeriippuvaisten korvaushoidossa käytettävä tunnettu tuote. Tukikohta-yhdistyksen Ron Furman on urallaan seurannut läheltä, miten nuoria ihmisiä kuolee huumeisiin.

Suomessa huumeiden yliannostukseen kuolee vuosittain 5,8 ihmistä 100 000 asukasta kohden.
Suomessa huumeiden yliannostukseen kuolee vuosittain 5,8 ihmistä 100 000 asukasta kohden.

Huumeiden käytöstä johtuvat kuolemat ovat lisääntyneet Suomessa koko 2000-luvun ajan. Kuolleista reilusti yli puolet on alle 35-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia.

Vuositasolla huumekuolemien määrät ovat vaihdelleet, mutta suuntaus on selvä: huumeisiin kuollaan yhä useammin. Huumekuolemat voivat koskettaa ketä tahansa, sillä vakava päihdeongelma ei ole suoraan verrannollinen käyttäjän sosioekonomisiin taustoihin.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita