Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Hoi­ta­jia edus­ta­va am­mat­ti­liit­to SuPer toivoo lää­kä­ri-lä­hi­hoi­ta­ja-työ­pa­ri­mal­lia tu­le­vai­suu­den so­te-kes­kuk­siin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer toivoo lääkäri-lähihoitaja-työparimallin ottamista käyttöön sote-uudistuksen myötä toteutettaviin sosiaali- ja terveyskeskuksiin, eli sote-keskuksiin. Liiton puheenjohtaja Silja Paavola pitää työparimallin ottamista käyttöön tärkeäksi sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Se on kustannusvaikuttava ja toimiva tiimityömalli, joka vastaa ikääntyvän väestön palvelutarpeeseen sekä oikea-aikaiseen diagnosointiin ja helpottaa alan työvoimapulaa, Paavola kommentoi liiton tiedotteessa.

Hoitoon pääsyn vaikeutuminen monin paikoin aiheuttaa SuPerin mukaan turhia komplikaatioita, vakavia haittoja ja lisää kalliiden erikoissairaanhoidon palveluiden tarvetta. Liitto on huolissaan siitä, että terveyskeskuslääkärien työajasta kuluu viikossa työpäivän verran aikaa muuhun kuin lääkärin tehtäviin.

– Henkilöstörakenteella on suuri merkitys oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden saatavuuteen, kustannuksiin sekä henkilöstön riittävyyteen. Osaavan henkilöstön riittävyys ja saatavuus on turvattava tulevaisuuden sote-keskuksissa, eikä saatavuutta saa tietoisesti vaarantaa epätarkoituksenmukaisilla henkilöstöratkaisuilla, Paavola perustelee.

Ammattiliitto toivoo tiedotteessa lähi- ja perushoitajien ammattiosaamisen huomioimista sote-uudistuksessa. Lähihoitajat voivat SuPerin mukaan helpottaa lääkäreiden työtä esimerkiksi toimenpiteissä avustamisella, lääkitystietojen tarkistamisessa reseptikeskuksesta, työhuoneen varusteluun liittyvissä asioissa, asiakkaiden ja potilaiden valmistelussa vastaanotolle ja jatkohoidon ohjauksessa sekä sosiaalipuolen palveluohjauksessa.