Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

His­to­rial­li­nen so­te-uu­dis­tus on hy­väk­syt­ty edus­kun­nas­sa äänin 105–77

Eduskunta on täysistunnossaan hyväksynyt sote-äänestyksen äänin 105–77. Poissa äänestyksestä oli 17 kansanedustajaa.

Hallituspuolueiden edustajista oli poissa 11. Heidän joukossaan oli muun muassa vihreiden Inka Hopsu, Mari Holopainen ja Heli Järvinen, jotka olivat etukäteen kertoneet julkisuudessa, että eivät voi äänestää ratkaisun puolesta.

Lue lisää: Hal­li­tuk­sen esitys so­te-uu­dis­tuk­ses­ta ja sen lain­sää­dän­tö hy­väk­syt­tiin edus­kun­nas­sa 105–77 – Tätä se tar­koit­taa