Har­ven­nus­hak­kui­den määrä kasvaa Lapissa – Luon­non­va­ra­suun­ni­tel­ma ohjaa Met­sä­hal­li­tuk­sen toimia tu­le­vi­na viitenä vuotena

Hakkuiden lisäksi suunnitelma ottaa kantaa muun muassa luontomatkailun kehittämiseen ja ilmastonmuutokseen varautumiseen.

Metsähallitus kasvattaa hakkuumääriä Etelä- ja Keski-Lapissa tulevina vuosina. Avo- ja siemenpuuhakkuiden määrä säilyy kuitenkin entisellään. Kuvassa avohakkuualue Rovaniemen eteläosassa.
Metsähallitus kasvattaa hakkuumääriä Etelä- ja Keski-Lapissa tulevina vuosina. Avo- ja siemenpuuhakkuiden määrä säilyy kuitenkin entisellään. Kuvassa avohakkuualue Rovaniemen eteläosassa.
Kuva: Jouni Porsanger

Metsähallitus kasvattaa harvennushakkuiden pinta-alaa Lapissa. Avohakkuiden määrää ei lisätä.

Hakkuiden kokonaismäärä nousee saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolisessa Lapissa 1,9 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tällä hetkellä metsää hakataan vuosittain 1,7 miljoonaa kuutiometriä.