Sää: Sulat tiet jää­ty­vät, lunta sataa ja ajokeli muuttuu huo­nok­si, va­roit­taa Il­ma­tie­teen laitos – paitsi Lapissa

Kysyimme: Heikki Autto lait­tai­si Ro­va­nie­men si­joi­tus­va­ral­li­suu­den Lapin kor­kea­kou­lu­kon­ser­niin – ky­syim­me Ro­va­nie­men kan­sa­ne­dus­ta­ja-val­tuu­te­tuil­ta kom­ment­tia Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tilaajille

Han­nu­kai­nen Mining oy jätti täy­den­nyk­sen ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­pa­ha­ke­muk­seen­sa – Pro­ses­sia tar­kas­tel­laan pa­him­pien ske­naa­rioi­den kautta

Kaivoksen avaamista on suunniteltu vuosia. Kuvassa Hannukainen Miningin tekemä koelouhos vuodelta 2017.
Kaivoksen avaamista on suunniteltu vuosia. Kuvassa Hannukainen Miningin tekemä koelouhos vuodelta 2017.
Kuva: Jouni Porsanger

Hannukainen Mining oy jätti tiistaina täydennyksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseensa.

Täydennyksessä vesienkäsittelyprosessia on tarkasteltu niin sanotusti pahimpien skenaarioiden kautta. Se tarkoittaa, että vesienkäsittelyn mitoituksessa ja kuormituslaskennassa on tietoisesti käytetty hyvin konservatiivisia vedenlaatuja.