Tilaajille

Han­nu­kai­nen Mining oy jätti täy­den­nyk­sen ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­pa­ha­ke­muk­seen­sa – Pro­ses­sia tar­kas­tel­laan pa­him­pien ske­naa­rioi­den kautta

Kaivoksen avaamista on suunniteltu vuosia. Kuvassa Hannukainen Miningin tekemä koelouhos vuodelta 2017.
Kaivoksen avaamista on suunniteltu vuosia. Kuvassa Hannukainen Miningin tekemä koelouhos vuodelta 2017.
Kuva: Jouni Porsanger

Hannukainen Mining oy jätti tiistaina täydennyksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseensa.

Täydennyksessä vesienkäsittelyprosessia on tarkasteltu niin sanotusti pahimpien skenaarioiden kautta. Se tarkoittaa, että vesienkäsittelyn mitoituksessa ja kuormituslaskennassa on tietoisesti käytetty hyvin konservatiivisia vedenlaatuja.