kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hank­keet ke­hit­tä­mi­sen pai­no­pis­teek­si

Uusi EU-hankeohjelmakausi 2021-2027 (Osaava ja uudistuva Suomi) on alkanut marraskuun alueellisilla info-tilaisuuksilla. Alueet ja toimijat ovat koko vuoden valmistautuneet uusiin hankerahoitushakuihin tutustuen ohjelmien sisältöön ja kriteereihin.

Julkisuudessa keskustellaan yhä siitä, miten hankerahoja hyödynnetään alueellisessa kehittämisessä. On esitetty näkemyksiä, että muulla Suomella on osoittaa Pohjois-Suomea suurempia ja vaikuttavampia hankekokonaisuuksia, joihin he tarvitsevat nykyistä enemmän rahoitusta.