Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sel­ta nu­rin­ku­ri­sia työ­voi­ma­eh­do­tuk­sia

Suomi vanhenee kansainvälistä huippuvauhtia. Lapsia syntyy liian vähän ja huoltosuhde, työikäisen väestön osuus laskee. Suomi ei houkuttele maahanmuuttajia. Hallituksen ohjelma vie toteutuessaan väärään suuntaan sekä syntyvyydessä että maahanmuutossa.

Määräaikaiset palvelussuhteet ja osa-aikatyö ovat nuorilla ja keski-ikäisillä naisilla yleisempiä kuin miehillä. Suomessa peräti neljäsosa palkansaajista on määräaikaisessa tai osa-aikaisessa kokoaikaisessa työssä. Heistä useimmat ovat naisia.

Määräaikaisen sopimuksen tekemiseen vaaditaan perusteltu syy. Ilman laillista syytä tehtyä määräaikaista sopimusta on lain mukaan pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Lain hyvästä tavoitteesta huolimatta yhä tehdään määräaikaisia työsopimuksia ilman perusteltua syytä ja syytä ilmoittamatta.

Perusteettomia määräaikaisuuksia tulisi vähentää, jotta työntekijöiden ja perheiden asema työmarkkinoilla toisi turvallisuutta ja luottamusta tulevaisuuteen. Se olisi mahdollista muun muassa säätämällä, että sopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana, jos määräajalle ei ole ilmoitettu perusteltua tai todellista syytä.

Hallitus aikoo päin vastoin sallia määräaikaiset työsopimukset ilman perustetta vuodeksi. Muutos on järisyttävän nurinkurinen vaikutustensa vuoksi. Se on myös vastoin heikomman suojaa, jota työelämän laeilla on vakiintuneesti pyritty antamaan työntekijöille.

Määräaikaisten sopimusten vapauttaminen tulee merkitsemään niiden lisääntymistä silloinkin, kun työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Epävarmuus työmarkkinoilla lisääntyy erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa. Se aiheuttaa syntyvyyden laskua.

On laajasti kokemusta työpaikoilla siitä, että nainen hankkii ensimmäisen ja ehkä ainoaksi jäävän lapsen vasta saatuaan vakituisen työpaikan. Olen hoitanut kymmeniä riitoja määräaikaisista työsopimuksista ja nähnyt niiden haitallisuuden.

Syntyvät lapset helpottavat työvoimapulaa vasta vuosikymmenten päästä. Maahanmuuton lisääminen on ainoa nopeammin vaikuttava keino väestörakenteen korjaamiseen ja pahenevaan työvoimapulaan nykyisissä korkean työllisyyden oloissa. Siinäkin hallitus aikoo vain heikentää työvoiman saantia vaikeuttamalla maahanmuuttoa. Lisäksi se aikoo karkottaa maasta jo työelämässä olleita ja Suomen kouluttamia maahanmuuttajia, jos he ovat työttöminä kolmen kuukauden ajan.

Kirjoittaja on eläköitynyt asianajaja.