Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Giel­la­be­siid várás 300 000 euro las­se­ruh­ta­deap­mi - Sá­me­dig­gi lea duđavaš lasá­hus­sii

Riikabeivviid ruhtaváljagotti almmuha otne 40 miljovnna euro lasáhusa juohkimis. Dat buktá illuođđasa maid sámi bearrašiidda go giellabeasit fidnejit ruhtaváljagottis 300 000 euro lasáhusa.

Riikabeaiveáirras Matti Torvinen illuda go Lappi eanangoddi birgii bures ráđđádallamiin.

–Dát mearkkaša ahte giellabeasit fidnejit boahtte jagi oktiibuot 1,2 miljon euro, lohká Torvinen gii ieš čohkká ruhtaváljagotti oahppo- ja dieđajuhkosis ja leamaš Alit boahttevuohta -bellodaga váldoráđđádallin.

Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio illuda ođđasis, go giellaealáskahttindoaimmat viidánit.

–Dál mis lea vejolašvuohta dorvvastit Soađegili ja Njuorggáma giellabesiid doaimma joatkašuvvan, lohká duđavaš Sanila-Aikio.

Sanila-Aikio mielde giellabeasit leat buorre ja beaktilis vuohki ovddedit sámegiela dili.

–Oaidnit daid buriid váikkuhusaid.

Dál go fidnegoahtit muhtun vuođđoáššiid ortnegii, son sávašii oažžut maid mánáid skuvlabálgá ortnegii olles Suomas.

Roavvenjárgga gávpogiid juolluduvvo 40 000 euro sámi mánáid árrabajásgeassima várás.

Lasseruhtademiin lea oaivil lágidit sámegiela oahpahusa eambbosiidda ja vejolašvuođaid mielde fievrridit ovdaskuvllalaččaid.

–Dál mis lea vejolašvuohta fállat oahpahusa smávit oahpahusjoavkkuide, čilge Roavvenjárgga gávpoga čuvgehusdoaimma jođiheaddji Antti Lassila .

Sanila-Aikios leat vuordámušat oahpahusministeriija sámeguovllu olggobeale oahpahusa pilohttaprošektii.

Oaidnit ahte dálá ruhtadanortnet ii doaimma ja dasa ferte fidnet rievdadusa, gáibida Sanila-Aikio.

Son lohká joatkit buori ovttasbarggu oahpahus- ja kulturministeriijain ain boahttevuođasge.

–Vuorddán ahte dás duohko ministeriija evttoha juolludit giellabesiid várás 1,2 miljon euro nugo dál.

Son fuomášahttá ahte dát submi lea oalle lahka dan, mii namuhuvvui sámegielaid ealáskahttinprográmmas 2012.

Loga maid:

Sámediggi hálida sihkkarastit Njuorggáma ja Soađegili giellabesiid doaimma - Bearjadaga čielgá juolludago riikkabeivviid ruhtaváljagoddi lasáhusa boahtte jahkái (22.11.2017)

Tästä on kyse

Kielipesien rahoitukseen 300 000 euron lisäys

Valtiovarainvaliokunnassa pääsivät sopuun reilun 40 miljoonan euron lisäyksen jakamisesta.

Sinisen puolueen pääneuvottelijana toiminut kansanedustaja Matti Torvinen kertoo.että saamenkielen kielipesien toimintaa turvataan ensi vuonna yhteensä 1,2 mljoonalla eurolla. Lisäystä viime vuoteen verrattuna on 300 000 euroa. Lisäksi Rovaniemen saamelaislasten varhaiskasvatukseen ohjataan 40 000 euroa.

Saamelaiskäräjät iloitsee että se pystyy turvaamaan Nuorgamin ja Sodankylän kielipesien tulevaisuuden. Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja toivoo että kielipesien rahoitus pysyy 1,2 miljoonassa tulevaisuudessakin.