Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Eu­roo­pan läpi vyöryi pan­de­mia, joka tappoi jopa puolet väes­tös­tä – täl­lai­nen oli mustan surman aika ja nämä ko­ro­na­toi­met kum­pua­vat his­to­rias­ta

Musta surma iski idästä Eurooppaan 1300-luvun puolivälissä. Jo silloin levisi epäluulo läheisiä kohtaan ja voimattomuus vääjäämättömän kuoleman edessä.

Onko tässä mustan surman uhreja? Kun ruttoaalto iski Eurooppaan, vain rippeet kaupunkien ja kylien asukkaista saattoi selvitä. Kuva on St. Leonardin keskiaikaisesta kirkosta Britannian Hythestä, jossa vainajien pääkalloja ja luita on koottu esille. Kallojen alkuperästä on useita teorioita, joista yksi liittyy 1300-luvun ruttovuosiin.
Onko tässä mustan surman uhreja? Kun ruttoaalto iski Eurooppaan, vain rippeet kaupunkien ja kylien asukkaista saattoi selvitä. Kuva on St. Leonardin keskiaikaisesta kirkosta Britannian Hythestä, jossa vainajien pääkalloja ja luita on koottu esille. Kallojen alkuperästä on useita teorioita, joista yksi liittyy 1300-luvun ruttovuosiin.
Kuva: ANDY RAIN

Krimin niemimaalla oli 1300-luvulla vauraiden italialaisten kaupunkivaltioiden Venetsian ja Genovan satamia. Se oli Kiinan silkkitien läntinen päätepiste ja keskiaikaisen idänkaupan keskus.

Genovalaiset kauppiaat hallitsivat kauppasiirtokunta Kaffaa Krimillä. Vaiheikkaan 1340-luvun puolivälissä mongolien jälkeläisten muodostama Kultaisen ordan valtakunta hyökkäsi Kaffan linnoitusta vastaan ja piiritti sitä. Kesken piirityksen levisi uudenlainen hirvittävä kulkutauti, joka surmasi ensin joukoittain piirittäjiä ja sitten kaupunkilaisia.