Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Etsivä nuo­ri­so­työ kuntien pe­rus­pal­ve­lu

Valtio rahoittaa rahapelitoiminnasta saaduilla varoilla erilaisia avustuskohteita. Harkinnanvaraisten avustusten lisäksi rahoitetaan myös lainsäädäntöön perustuvaa toimintaa. Hallitusohjelmassa on sovittu erikseen rahapelipoliittisesta ohjelmasta, jolla haetaan keinoja rahapeleistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Samalla on tarkoitus uudistaa rahapelitoiminnan voittojen tuloutusta.

Kunnat ovat voineet hakea avustusta nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Työpajatoiminta on ollut harkinnanvaraisten avustusten piirissä jo yli 20 vuotta ja myös etsivä nuorisotyö on ollut avustuskohteena yli 10 vuotta. Kunnat tekevät vuosittain hankehakemuksia, jotka käsitellään aluehallintovirastoissa (avi). Avi-viranomaiset seuraavat hankkeiden toteutumista ja kunnissa valmistellaan toimintakaudesta loppuraportti tiliselvityksineen.