Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ete­lä­man­te­reen me­ri­jää­pei­te oli suu­rim­mil­laan en­nä­tyk­sel­li­sen pieni ku­lu­nee­na talvena

Merijääpeite Etelämantereella on ollut ennätyksellisen pieni kuluneena talvena, selviää yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen tekemästä satelliittidatan alustavasta analyysistä.

Yhdysvaltain lumi- ja jäätietokeskus NSIDC:n vuodesta 1979 alkaneen jääpeitteen tarkkailun aikana tämän talven merijääpeite oli suurimmillaan selkeästi aiempia vuosia pienempi.

Suurimmillaan se peitti alleen noin 17 miljoonaa neliökilometriä, mikä jäi noin miljoonan neliökilometrin päähän edellisestä pienimmästä lukemasta.

NSIDC:n mukaan jääpeitteen laajuus oli suurimmillaan syyskuun alkupuolella.