Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Es­teet­ti­nen nä­kö­kul­ma tuu­li­voi­maan

Myrsky Energia Oy suunnittelee 14 tuulivoimalaa Jaatilan- ja Vammavaaran laelle. Alueen koko on vajaat 2 000 hehtaaria ja sitä rajoittaa etelässä Vammavaaran arvokas rantakerrostuma ja kallioalue. Vammavaarassa on Suomen korkeimmalla paikalla sijaitseva Itämeren muinaisranta, joka on geologialtaan ja maisemapiirteiltään yksi maan arvokkaimmista rantakerrostumakohteista.

Mietityttää, kenellä on oikeus määritellä yhteisen, ikiaikaisen jokivarren maisemallinen arvo. Toteutuuko hankkeessa demokraattinen päätöksenteko maanvuokrauksen jälkeen tehdyllä lupamenettelyllä?

Jaatilan kylä ja Kemijokivarren kulttuurimaisema ovat uhranneet jo paljon teknologian alttarille joen patoamisen seurauksena. Lisäksi jokea ja sen eliölajeja uhkaavat kaivosten purkuputket Koivussa ja Muurolassa.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita