Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ensin luotava elä­mi­sen edel­ly­tyk­set

Lapin Kansa on nostanut esille jälleen niin sanotun Norjan mallin (23.2. ja 24.2.). Tämä johtuu siitä, että Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä oli pyytänyt ja saanut lausunnon professori Tuomas Ojaselta siitä, voidaanko mallia toteuttaa Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa työskentelevää ryhmään kuuluvat Lapista kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä (sd.) ja Heikki Autto (kok).

Norjan malli tarkoittaisi Lapissa erilaisten taloudellisten etujen myöntämistä asukkaille harvan asutuksen perusteella. Ojanen käsitteli lausunnossaan pääosin neljää kohtaa.