Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Enon­te­kiö ja Muonio ha­lua­vat mo­lem­mat oman kirk­ko­her­ran – sel­vi­tet­tä­vä­nä on myös seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä yhdessä Kit­ti­län kanssa

Lisäksi selviteltävänä on mahdollinen yhtymä, jossa mukana olisi myös Kittilä.

Selvitys pohtii seurakuntayhtymän mahdollisuutta kolmen Luoteis-Lapin seurakunnan kesken: Muonion, Enontekiön ja Kittilän. Arkistokuva Enontekiön kirkosta.
Selvitys pohtii seurakuntayhtymän mahdollisuutta kolmen Luoteis-Lapin seurakunnan kesken: Muonion, Enontekiön ja Kittilän. Arkistokuva Enontekiön kirkosta.
Kuva: arkisto

Enontekiön, Muonion ja Kittilän seurakunnat saattavat tulevaisuudessa tiivistää yhteistyötä. Kari Tiirolalla on työn alla tehdä aiheesta seurakuntarakenneselvitys Oulun tuomiokapitulille.

Selvitys sai alkunsa Muonion ja Enontekiön seurakuntien päätöksistä. Seurakunnat pyysivät Oulun tuomiokapitulia selvittämään, voisivatko molemmat seurakunnat saada oman kirkkoherran. Tällä hetkellä seurakunnilla on yhteinen kirkkoherra, sillä varaa täysiaikaiseen kirkkoherraan ei ole. Kirkkoherran virkaan ei ole saatu vakituista viranhaltijaa kymmeneen vuoteen, ja sitä on hoidettu useilla sijaisuuksilla.