Mainos

Elin­voi­mai­nen Kemi ei ole vain unelmaa

Sujuvan arjen kaupunki, jossa luonto ja palvelut ovat aina lähellä, yrityksiä palvellaan yhden oven taktiikalla ja vihreät arvot ohjaavat tekemistä. Näistä palasista syntyy elinvoimainen Kemi.

Elinvoimatoimiala haluaa Kemistä sujuvan arjen kaupungin niin yrityksille kuin kuntalaisille. ÄRM-hankkeiden kautta on saatu mahtava määrä lisäkäsiä yhteiseen työhön. Kuvassa vas. oikealle Hanna Alila (Kemin elinkeinopäällikkö), Päivi Remes (Kivalo-opiston rehtori) ja Mervi Nikander (Kemin elinvoimajohtaja)
Elinvoimatoimiala haluaa Kemistä sujuvan arjen kaupungin niin yrityksille kuin kuntalaisille. ÄRM-hankkeiden kautta on saatu mahtava määrä lisäkäsiä yhteiseen työhön. Kuvassa vas. oikealle Hanna Alila (Kemin elinkeinopäällikkö), Päivi Remes (Kivalo-opiston rehtori) ja Mervi Nikander (Kemin elinvoimajohtaja)

Elinvoimatoimiala on toiminut Kemissä nyt puolen vuoden ajan. Sen tehtävänä on huolehtia, että kemiläiset kokevat kaupungin pitovoimaisena ja ulkopaikkakuntalaiset vetovoimaisena. Toimialan perustehtäviä ovat elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelutoiminta, maankäyttö ja kaavoitus sekä Kivalo-opiston toiminta.

Ensimmäisen toimivuoden päätavoitteena on ollut nostaa Kemin näkyvyyttä kansallisesti ja elinvoimatyön näkyvyyttä paikallisesti.

– Olemme satsanneet markkinointiin ja tehostaneet yhteistyötä eri toimijoiden, kuten yrittäjäjärjestöjen kanssa, Kemin elinvoimajohtaja Mervi Nikander sanoo.

Yhdessä tekemisen meininki

Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta johtuva äkillisen rakennemuutoksen status on käynnistänyt Kemissä useita hankkeita, joilla tuetaan paikallisia yrityksiä ja työntekijöitä. Hankesalkussa on Nikanderin mukaan hyvä kombo elinkeino- ja sotepuolen hankkeita.

– Meillä on eri toimialojen kanssa hyvä tekemisen meininki. Ilmassa on positiivista tulevaisuuden uskoa.

Esimerkkinä julkisen sektorin tuesta pienyrittäjille Nikander nostaa Kivalo-opiston. Opiston rehtori Päivi Remes vahvistaa, että parhaimmillaan opisto voi toimia start up -hautomona.

– Toimimme paikallisten yritysten kanssa koulutusyhteistyön merkeissä. On myös tapauksia, joissa opettajana toimiminen tukee yrittäjän muuta liiketoimintaa. Tämä on hyvä mahdollisuus testata uusia liikeideoita, Remes sanoo.

Kemi tunnetaan merestä

Elinkeinopäällikkö Hanna Alila on havainnut, että Kemin tunnettuus merellisenä kaupunkina on kasvanut. Merellisyydestä nousee myös matkailuun ja elinkeinoihin liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka lisäävät kaupungin vetovoimaisuutta.

– Merellisyys ja upea sisäsatama alkavat avautua paitsi paikallisille, myös ulkopaikkakuntalaisille. Vieraamme hämmästelevät Perämeren kansallispuistoa, uimarantoja, majakoita, laivamatkoja ja rantabulevardia. Suomessa ei ole montaa kaupunkia, jossa kaikki tämä on aivan keskustan tuntumassa.

Alilan mukaan Kemissä kunnioitetaan myös luonto- ja kulttuuriarvoja. Esimerkiksi Ajoksen upeaa hiekkarantaa ennallistetaan luontoarvot huomioiden. Kivalo-opistossa kerätään perimätietoa eri alueista ja järjestetään mm. merenkäyntiin liittyviä kursseja.

– Meillä arvostetaan sitä mistä on tultu tähän päivään, ja halutaan säilyttää myös vanhaa, Alila sanoo.

Vaikeista ajoista eteenpäin

Kemissä on jouduttu viime aikoina tiukille talouden tasapainon näkökulmasta, mutta elinvoimatoimiala katsoo aina pidemmälle tulevaisuuteen. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on kasvattaa monipuolisesti alueen elinvoimaa ja estää väen väheneminen alueella.

– Kaupunkistrategia luo meille selkeän päämäärän ja elinvoimatoimialan tiekartta viitoittaa toiminnan. Teemme kaupungilla tätä työtä yhteistyössä, sillä elinvoima on kaikkia kuntalaisia – niin asukkaita kuin yrityksiä – varten, Nikander sanoo.

Lue lisää ÄRM-työstä osoitteessa: www.kemi.fi/tyo-ja-yrittaminen/akillinen-rakennemuutos


Logot - Lapin Liitto ja Kemi

Kemin äkillisen rakennemuutoksen koordinaatiohankkeella tuetaan sidosryhmätyön sujuvuutta ja tiedon ketterää jakamista. Hanke vastaa kaupungin äkillisen rakennemuutokseen liittyvästä tiedottamisesta. Hanketta rahoittaa Lapin Liitto (AKKE-rahoitus) ja Kemin kaupunki.