Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Elä­ke­läis­ten pal­ve­lu­ta­soa ke­hi­tet­tä­vä

Tornion terveys-, vammais- ja vanhuspalvelut ovat pitkällä aikavälillä toimineet melko hyvin ja kohtuuhintaisina. Kohtuukuntoisia vanhuksia on voitu pitää mahdollisimman pitkään kotona hyvien verkostojen avulla.

Omaishoitajien panos hoitotyössä on korvaamaton, kun vammautuminen ja ikäihmisille tyypilliset sairaudet eivät muutoin mahdollistaisi kotona asumista. Heille maksettava korvaus ei vastaa laitoshoidossa yhteiskunnalle koituvia kustannuksia, joten korvauksen tasoa pitää nostaa. Omaishoitajien tärkeää työtä pitää tarkastella kuormittavuuden tasolla ja maksaa korvausta porrastetusti sen mukaan.