Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Kit­ti­läs­sä uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa nol­la­päi­vä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Edis­te­tään osuus­kun­ta­osaa­mis­ta

Osuuskunnat ovat itsenäisiä yhteisöjä, joiden toiminta perustuu yhteiseen omistukseen ja demokraattiseen hallintoon. Euroopassa ne muodostavat merkittävän talouden osan. Osuuskuntien työllistävä vaikutus on suuri. Niillä on tärkeä rooli taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämisessä. EU:n tavoitteena onkin edistää osuuskuntatoimintaa muun muassa lainsäädännöllä.

Lapin ammattikorkeakoulu on osatoimijana Horizon 2020-ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa Cooperative Campus. Sen tarkoituksena on löytää keinoja nuorisotyöttömyyden lieventämiseen EU:ssa osuuskuntamuotoista yrittäjätoimintaa aktivoimalla. Hankkeeseen osallistuvat Suomi, Ruotsi, Espanja ja Slovenia kehittävät yhteistä valmennusmallia 18-29-vuotiaille edistääkseen osuuskuntamuotoista liiketoimintaa. Nuoret voivat kokeilla liikeideansa pohjalta osuuskuntayrittäjyyttä käytännössä.