Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Dárb­ba­šit lasi id­ja­sa­jiid - Heahtá Márjjá­beaiv­vit čohk­ke­jit fas deaiv­va­dit ja suoh­tas­tal­lat

Johtti Sápmelaččat searvi lea lágidan Márjjabeivviid jo guhká ja háliidivčče ovddidit doaluid.

- Váttis ovddidit ja viiddidit go Márjjabeivviid áigge leat unnán idjasajit. Dat leat dievva, lohká Janne Näkkäläjärvi Johtti Sápmelaččat searvvis.

Son vuorddášii ahte livčče vejolaš láigohit Márjjabeivviid áigge moatti jándorii idjasajiid.

- Jos háliida juoidá ođđa fuomášit, ášši fertešii mo nu čoavdit. Leat searvvis guorahallan eará báikkiid gos lágidit doaluid ja jurddahan sirdit daid Gilbbesjávrái. Doppe leat hoteallaid lassin camping -báikkit.

Prográmmii leat dán jagi čohkken juohkehažžii juoga maid nu.

- Go gilvohearggit eai sáhte velge rasttildit rájáid Supmii, de mii leat iskan bidjat deattu njoarosteapmái ja skáhppon buriid bálkkašumiid.

Gollegiehta -njoarostangilvvut lágiduvvojit dievdduide, nissonolbmuide ja mánáide lávvordaga ja sotnabeaivve.

- Lávvordaga gilvvus lea moalla, mii lihkada de galgá leat deaivil vai vuoitá lávvordaga 1000 euro árvosaš Leica giikana. Sotnabeaivve lea guhkkodatnjoarosteapmi masa leat bidjan ruhtavuoittu.

Musihkalaš guoimmuheamis vástidit oahpes namat. Hotealla Hettas čuojahit Eero Magga, Tiina Aikio ja Matti Naakka . Lávvordaga maŋŋit eahkeda čuojaha ja ráppe SlinCraze .

Juoigi Gáijjot Piera Ándde-Ovllá Ingá-Máret, Inga-Máret Gaup-Juuso ja norgalaš musihkár Patrick Shaw Iversena duo Tundra Electro doallá Vuollikkas konseartta. Sudno musihkas ovttasta sápmelaš árbevirolaš juoigama elektronihkalaš ja improvisašuvnna.

Bearjadaga Duottar-Lappi Luondduguovddážis čájehit sámi oanehisfilmmaid. Lávvordaga beaivit Sámi mánáidkulturguovddáš lágida mánáide musihkka- ja buđaldanbajiid Heahtá skuvlaguovddáža duodjeluohkás.

Johtti Sápmelaččat searvi lea guktii lágidan maid Davvi Šuvvá álgoálbmogiid kulturdeaivvademiid. Searvi háliida joatkit álgoálbmot oktasašbarggu ja dan olis Márjjábeivviid guossis leat Sibirijá Davvi-álbmogat. Sii muitalit ja čájehit iežaset valáštallanvieruid birra.

- Dieppe álbmogat lávejit gilvvu njuikut reaga badjel ja šlivget ákšu. Ávžžuhan boahtit guldalit ja geahččat, dadjá Näkkäläjärvi.

Heahtá Márjjábeaivvit 16-18.3.2018 http://www.marianpaivat.fi/

Tästä on kyse

Marianpäivien järjestäjät kaipaavat lisää yöpaikkoja

Johtti Sápmelaččat yhdistys haluaa kehittää ja laajentaa Marianpäiviä. Koska Hetassa ei ole tarjolla markkinoiden aikana tarpeeksi yöpaikkoja, järjestäjät tähyävät Kilpisjärvelle ja pohtivat mahdollisuuksia siirtää Marianpäivät sinne.

Marianpäivien ohjelmassa on tänä vuonna Gollegiehta -suopunginheittokilpailut, musiikkia, lapsille työpajoja, saamelaisia lyhytelokuvia sekä saamen- ja suomenkielinen jumalanpalvelus. Lisäksi Siperian vieraat kertovat Pohjoisten kansojen urheilulajeista.

Marianpäivät järjestetään 16-18.3.2018 Hetassa.