Tilaajille

Avo­hak­kuil­le vaih­toeh­to­ja: Ro­va­nie­mel­le pe­rus­te­taan seit­se­män de­mo­aluet­ta met­sän­kä­sit­te­lyn eri me­ne­tel­mis­tä

Erityisesti Lapissa on tarve saada lisätietoa peitteisestä metsänhoidosta, sillä monet elinkeinot kuten matkailu ja poronhoito toimivat samoilla alueilla kuin metsätalous.
Erityisesti Lapissa on tarve saada lisätietoa peitteisestä metsänhoidosta, sillä monet elinkeinot kuten matkailu ja poronhoito toimivat samoilla alueilla kuin metsätalous.
Kuva: Anna Muotka

Rovaniemelle Metsähallituksen maille perustetaan seitsemän demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä maastossa.

Hanketoimijat tulevat järjestämään kohderyhmille retkeilyjä demonstraatiokohteille. Hanketta rahoittaa Pohjois-Suomen aluekehitysrahasto.