Asu­kas­yh­dis­tyk­set nä­ki­si­vät mie­lel­lään suun­ni­tel­lun bio­tuo­te­teh­taan jääh­dy­tys­ve­sien putken pään Ajoksen sa­ta­mas­sa – Metsä Fibre ei


Selkäsaari-yhdistyksen aktiivit Tarja Kyllönen (oik.), Erkki Nikkanen ja Matti Tuovinen haluavat, että vesistön puhtaus ja jäätilanne eivät muutu Kemin edustalla, kun suunniteltu biotuotetehdas käynnistyy.
Selkäsaari-yhdistyksen aktiivit Tarja Kyllönen (oik.), Erkki Nikkanen ja Matti Tuovinen haluavat, että vesistön puhtaus ja jäätilanne eivät muutu Kemin edustalla, kun suunniteltu biotuotetehdas käynnistyy.
Kuva: Jouni Valikainen

Selkäsaari-yhdistykseen kuuluvat Tarja Kyllönen, Erkki Nikkanen ja Matti Tuovinen sanovat useaan otteeseen, että he eivät vastusta Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan perustamista Kemiin, mikäli se täyttää tietyt reunaehdot. Selkäsaari-yhdistys, Täikönkari-yhdistys ja Sauvosaaren asukasyhdistys ovat huolissaan, minkälaisia vaikutuksia jätevesien ja jäähdytysvesien purkuputket aiheuttavat alueen kalastajille, retkeilijöille, turisteille, mökkiläisille  ja kuntalaisille yleensäkin.

– Haluamme, että jäällä pystyy tämä sukupolvi ja tulevat sukupolvet harrastamaan samoja asioita, mitä jäällä on tehty aiemminkin. Pukuputken sijainnit tehdyissä mallinnuksissa osoittavat jään ohenevan, jäätymisen hidastuvan ja jäiden lähdön aikaistuvan jopa kahdella kuukaudella. Siksi purkuputken sijainnilla on merkitystä, Erkki Nikkanen sanoo.

-
Kuva: Miila Kankaanranta

Purkuputkien sijainnin vaikutuksista alueen luontoon on tehty kartoituksia. Ely-keskus on pyytänyt Metsä Fibreä miettimään monipuolisesti eri vaihtoehtoja, miten poistoputkien aiheuttamia lämpökuorman vaikutuksia voisi lieventää.

Yhdessä Metsä Fibren suunnitelmassa jäähdytysvedet laskettaisiin Kuivanuoron eteläpuolelle.

– Mielestämme jäähdytys- ja jätevesiputket voitaisiin aivan hyvin vetää Selkäsaaren itäpuolelta Ajoksen satama-altaaseen saakka, jolloin niiden vaikutus jään paksuuteen kohdistuu mahdollisimman vähän Kemin edustalle ja lähisaaristoon, Matti Tuovinen sanoo.

Myös eräässä YVA:an tulleessa kansalaislausunnossa oli ehdotettu jäähdytysveden johtamista Ajoksen satamaan sen pitämiseksi sulana. Metsä Fibre ei kannata jäähdytysvesien purkuputken viemistä Ajoksen satamaan.

– Jäähdytysvesiputken asentaminen meren pohjaan aiheuttaisi kaupungin edustan meriveden lämpiämistä ja jään ohenemisvaikutuksia, joita hankkeessa on kaikin tavoin pyritty välttämään ja pitämään vaikutukset poissa nimenomaan kaupungin edustalta. Putken sijoitus meren pohjaan hankaloittaisi myös kalastusta kaupungin edustalla erityisesti putken rakentamisen aikana ja mahdollisesti myös myöhemmin. Jäähdytysvesiputken asentaminen rantaa pitkin maan puolella aiheuttaisi esteitä rannan rakentamiseen ja käyttöön sen lisäksi, että ranta on virkistyskalastusaluetta ja paikoin luonnonsuojelualuetta ja Suomen tärkeää lintualuetta. Jäähdytysvesiputken rakentaminen saattaisi aiheuttaa vaikutuksia muun muassa  Ajoksen edustan luonnonsuojelualueen merenpohjakasveihin. Lisäksi putken rakentaminen on kallis toimenpide, joka heikentäisi hankkeen kannattavuutta, Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin viestintäpäällikkö Anna-Liisa Pennanen perustelee.

Ympäristölupahakemuksessa Metsä Fibre esittää paikkoja purkuvesille. Nämä paikat ovat puhtaiden jäähdytysvesien osalta Kuivanuoron eteläkärki ja jätevesien osalta Sahansaaren eteläpää.

Yhdistyksen mielestä purkuputken paikassa on kyse myös turistien ja alueen asukkaiden turvallisuudesta.

– Lämpökuorman vaikutuksesta purkuaukkojen läheisyydessä sulan veden alue suurenee. Selkäsaaren ja kaupungin välillä kulkee keväisenä kauniina päivänä satoja hiihtäjiä, kävelijöitä ja kelkkailijoita. Ei ole varmaa, että pystyykö latutamppari enää tulevaisuudessa tekemään latuja ja uria kaupungista Selkäsaareen. Kuka meille kertoo, missä ja milloin on turvallista liikkua? Kuka vastaa, jos näille ulkoilijoille sattuu ikävä vahinko, Tarja Kyllönen kysyy.

Metsä Fibren arvio purkuputken hinnasta ei mene helposti läpi.

– Mitä 1,5 miljardin hankkeessa muutamat miljoonat eivät paljonkaan merkitse merkitsee, kun verrataan millaisia haitallisia ympäristövaikutuksia sen on toteutuessaan todettu tuottavan alueen käyttäjille, Erkki Nikkanen muistuttaa.

Yhdistyksen aktiivit antava ympäristöasioissa pyyhkeitä myös Kemin ympäristöjaostolle.

– Mökkisaarelaisilta ei ole kysytty mielipidettä Metsä Fibren suunnitelmiin liittyen. Kemin ympäristöjaosto ei ole kuullut käytännössä sidosryhmiä, joita asia suoraan koskee, Tarja Kyllönen ihmettelee.

Yhdistyksen aktiivit ovat huolissaan myös kalastuksen tulevaisuudesta. Matti Tuovinen on kalastanut Kemin edustalla koko pienen ikänsä.

– Talvikalastus on vaikeuksissa jään ohenemisen vuoksi. Kuka haluaa edes syödä tai ostaa kaloja, jotka on pyydetty jätevesien heikentämästä merestä. Mitään varmuutta ei ole siitäkään, miten kalat liikkuvat, kun uudet jätevesien purkupaikat ovat käytössä, Tuovinen sanoo.

Yhdistysten mielestä suunnitelmassa, jossa purkuputki sijaitsee Selkäsaaren, Kojukallion ja Ruutinkarin välisellä alueella on vaikutusta myös rantoihin.

– Saaste leviää jään alla virtausten voimasta pilaten saarten rannat. Uimavedetkin voivat mennä pilalle. Tämä tuntuu ihmeelliseltä, kun kaupunki puhuu Vihreästä Kemistä ja vihreän ajattelumallin tuomista osaksi päätöksentekoa, Tarja Kyllönen, Erkki Nikkanen ja Matti Tuovinen muistuttavat.

Yhdistykset harmittelevat, että espoolainen suunnittelutoimisto Luode Consulting, joka on asiantuntija veden laatuun, määrään ja hallintaan liittyvissä tehtävissä, ei ole ottanut suunnitelmissaan huomioon saarten vapaa-ajan asutusta. Kemin edustan vapaa virkistyskalastusalue jää myös huomioimatta.

– Nyt odottelemme elyn lausuntoa ja pidämme asiaa esillä. Nämä mahdolliset ongelmat eivät koske vain kemiläisiä, sillä lähisaarten yli sadasta mökkikunnasta löytyy muun muassa oululaisia, torniolaisia ja tamperelaisia lomanviettäjiä, Erkki Nikkanen kertoo.