Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Asiat oikeile rait­hei­le

Oikeila raitheila, sanothan, ko asiat ovat mallilhan tai ainaki menosa hyvhän suunthan. Raithethan kuuluvat rautateile, mutta eivät tavallisele autotiele, vaikka kyllä niitä sieläki on.

Nelostielä, valtakunnan päätielä on monenlaista kulkuneuvua, henkilöautoja, pakettiautoja, rattoreita, kuorma-autoja, linia-autoja, rekkoja, tavallisis ja oikein pitkiä, malmirekkoja, polttoainheita ja muita nestheitä kuliettavia tankkiautoja. On vielä lisäksi tämän tästä varotusautojen kans liikkuvia erikoiskulietuksia, on levveitä ja pitkiä, kaivoksile meneviä valtavia kauhoja ja telakulkuneuvoja kuliettavia lavettiautoja, tuulivoimaloitten osia, suuria rakennuskomponentteja ja jopa kokonaisia mökkejä kulietuksisa.

Suurhin kulietukshin kertyy palion painua. Rekoila näyttää olevan 24 tai jopa 34 rengasta alhan, voipa olla enämpiki. Henkilöautola on vain neliä rengasta. Siittäki voi päätellä minkäsuuruisista painoluokista on kysymys.

Liikenne kuluttaa tietä ja tietenki on niin, että mitä raskhampia kulietukset ovat, sitä enämpi tie kulluu. Seurauksia on nähtävisä. Tielä on raithet, urat jokka saattavat olla viiski senttiä syvemmälä ko tien keskikohta. Tämä näkkyy kesälä varsinki vesisathela hyvin.

Urat täyttyvät herkästi veelä. Aijjaisa sen huomaa siittä, että pito huononee. Sitten, ko ilmat kylmenevät, urien pohiat jäätyvät ja sillon sieltä katuaa pito täysin. Tavallisesti sitä aijjaisa ilman muuta yrittää ohiata niin, että renkhat eivät osuis uran pohiale, mutta aina ei voi, ko on vasthantulevaa liikennettä.

Sitten vielä, jos sattuis tulemhan hirvi, poro tai muu elläin äkkiarvaamatta tiele, niin siinäpä sitten olisivakki katastrofin ainekset koola. Ja niin on sattunukki monta kertaa. Onhan niistä kuultu ja lehistä luettu.

Teitä pittää rakentaa, huoltaa ja pittää kunnosa. Yhteiskunta vastaa siittä ja me suomalaiset maksama sen veroina. Mehän teitä kulutamaki, mutta on muitaki kuluttajia. Monien rekkojen kyljisä on vieraskielisiä tekstejä ja firmojen nimiä, joista voi päätellä, että ne eivät ole suomalaisia toimijoita. Rekisterikilvistäki sen näkkee.

Että tämäki asia saatashin oikeile raitheile, pitäs kaikkien tienkäyttäjien osallistua teitten ylläpitokulhuin. Suomalaiset maksavat verot, jopa aivan erityiset autoverot, joista kertyvilä rahoila tiet pitäs pittää kunnosa. Pitäs panna kaikile tienkäyttäjile samat velvollisuuet, saatas tämä tieasia oikeile raitheile, teitten ylläpithon ryhtiä ja koriaukshin vauhtia.