Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Arvonta rat­kai­si val­tuus­to­paik­ko­jen koh­ta­loi­ta Ro­va­nie­mel­lä, Muo­nios­sa, Ra­nual­la ja Uts­joel­la – Kun­ta­vaa­lien vaa­li­tu­los vah­vis­tet­tu

Kuntavaalien lopulliset tulokset ovat nyt selvillä.

Rovaniemellä keskustan ehdokkaat Päivi Alanne-Kunnari ja Matti Pöykkö saivat tarkastuslaskennan jälkeen saman äänimäärän. Molemmat saivat 137 ääntä.