Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ark­ti­sen kes­kuk­sen Timo Koi­vu­ro­va va­lit­tiin Suomen Ark­ti­sen Seuran pu­heen­joh­ta­jak­si

Suomen Arktisen Seuran uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja, tutkimusprofessori Timo Koivurova. Seuran syyskokous teki valinnan verkkokokouksessaan perjantaina.

Seuran hallituksen aiempi puheenjohtaja oli Tero Vauraste ja varapuheenjohtajana on toiminut Hannele Pokka. Seuran valtuuskunnan puheenjohtajana toimii pääministeri emeritus Paavo Lipponen.