Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ark­ti­sel­la alueel­la on kasvava mer­ki­tys

Euroopan parlamentissa käsiteltiin ulkoasianvaliokunnan mietintöä arktisen alueen mahdollisuuksista, huolenaiheista ja turvallisuushaasteista. Mietinnöllä valmistaudutaan komission tulevaan arktiseen tiedonantoon. Toivon, että edellisen komission aikana tehty työ EU:n arktisen politiikan tulevaisuuden hyväksi, jossa suurlähettiläs Jari Vilénillä oli ratkaisevan tärkeä rooli, näkyy vahvasti tulevassa komission tiedonannossa.

Parlamentin hyväksymät esitykset komissiolle ja neuvostolle arktisesta alueesta osana EU:n strategista kompassia ovat välttämättömiä toteuttaa koherentimman EU:n arktisen politiikan toteuttamiseksi. Samalla komission pitäisi ottaa arktisen politiikan koordinaatio nykyistä vahvemmin toteutettavakseen ja näin osoittaa tämän politiikan kokonaismerkitys EU:lle.