Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Arjen eri­lai­suus huo­mioi­ta­va il­mas­to­toi­mis­sa

Ilmastokriisiin vastaaminen on aikamme tärkein tehtävä, jossa onnistumme vain pitämällä kaikki mukana. Reilu muutos tarkoittaa politiikkaa, jossa ilmastotoimien kustannukset eivät kaadu heikoimmassa asemassa olevien niskaan. Ihmisillä on oltava aito mahdollisuus elää kestävästi taloudellisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Ilmastotoimissa on otettava huomioon se, että ihmisten arki on hyvin erilaista eri puolilla Suomea.

Reilu muutos tarkoittaa myös sitä, että elämisen edellytykset säilyvät kaikkialla Suomessa. Ilmastonmuutos näkyy jo pohjoisessa esimerkiksi lämpötilavaihteluina ja eläinten sekä kasvien käyttäytymisen muutoksina. Monet pohjoisen elinkeinot, kuten matkailu, kalastus ja poronhoito ovat erityisen herkkiä ilmasto-olosuhteille. Ilmastotoimia suunniteltaessa on ehkäistävä pienituloisiin osuvia lisäkuluja. Vihreät haluavat parantaa sosiaaliturvaa, keventää pienten ansiotulojen verotusta ja siirtyä työn sijaan verottamaan ympäristöhaittoja ja omistamista.