Mainos

Arctic Design Weekin Foo­ru­mit näyt­tä­vät suuntaa kohti vas­tuul­li­sem­paa yrit­tä­jyyt­tä ja yh­teis­kun­taa – ”Tämä on ai­nut­ker­tai­nen ti­lai­suus näillä le­veys­as­teil­la päästä osaksi suo­ma­lais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten huip­pu­asian­tun­ti­joi­den kes­kus­te­lua”

Arctic Design Week -tapahtuman muotoilufoorumeissa käsitellään muun muassa vastuullisuuden ja uudistumisen teemoja arktisten alueiden erityispiirteitä painottaen. Elinvoimaa muotoilulla ja Menestystä muotoilulla -nimiä kantaviin, raudanlujien asiantuntijoiden luotsaamiin foorumeihin toivotaan laaja-alaisesti vaikuttajia niin yrityskentältä kuin julkiseltakin sektorilta.

Arctic Design Week -tapahtuman muotoilufoorumeihin on tulossa raudanlujia ammattilaisia sekä suomesta että ulkomailta. ”Mukana on myös erityisesti vastuullisuuskysymyksiin erikoistuneita toimijoita, jotka kertovat omien kokemustensa kautta siitä, miten yritysten tai julkisen sektorin eri tahojen toimintaa voi kehittää vastuullisempaan suuntaan”, kertoo tapahtuman tuottaja Taina Torvela.
Arctic Design Week -tapahtuman muotoilufoorumeihin on tulossa raudanlujia ammattilaisia sekä suomesta että ulkomailta. ”Mukana on myös erityisesti vastuullisuuskysymyksiin erikoistuneita toimijoita, jotka kertovat omien kokemustensa kautta siitä, miten yritysten tai julkisen sektorin eri tahojen toimintaa voi kehittää vastuullisempaan suuntaan”, kertoo tapahtuman tuottaja Taina Torvela.

Vuoden 2020 Arctic Design Week seisoo kolmen pilarin päällä: ensimmäinen niistä on ÄÄRI Arctic Design EXPO -messutapahtuma kera koko kansan yhteisen päätösjuhlan ja valovoimaisen Arctic Fashion Show -muotinäytöksen. Toista pilaria edustaa monipuolista kulttuurillista ohjelmaa kuluttajille tarjoileva tapahtumakokonaisuus nimeltään Arktista Vimmaa. Kolmannen pilarin virkaa toimittavat puolestaan yrityksille, muotoilualojen ammattilaisille ja elinkeinoelämän edustajille suunnatut muotoilufoorumit.

– Foorumien tarkoitus on laajentaa eri alojen toimijoiden näkemystä muotoilun mahdollisuuksista Suomessa. Osallistujat voivat löytää uudenlaisia käytänteitä, menetelmiä ja työkaluja omaan tekemiseen ja saada oivalluksia siitä, miten omaa toimintaa voisi uudistaa muotoilun keinoin, Arctic Design Week -tapahtuman tuottaja Taina Torvela kiteyttää.

Muotoilufoorumeita on kaksin kappalein ja ne toteutetaan kahden toisiinsa kytkeytyvän kattoteeman alla: Elinvoimaa muotoilulla ja Menestystä muotoilulla. Ensimmäinen on kohdennettu vahvemmin julkisen sektorin toimijoille ja tahoille, jotka ovat vastuussa esimerkiksi yhteiskunnallisten ratkaisujen tekemisestä. Jälkimmäinen puolestaan on suunnattu laaja-alaisesti kaikille yrityksille ja elinkeinoelämän toimijoille.

– Toivomme kuitenkin laaja-alaista yleisöä molempiin foorumeihin. Paikalla on eri alojen asiantuntijoita keskustelemassa ja parhaimmillaan myös väittelemässä ajankohtaisista aiheista, mistä monien tahojen edustajat voivat hyötyä. Tavoitteena on virittää aktiivista keskustelua yritysten, tutkijoiden, julkisen sektorin ja koulutuksen välillä, muotoilufoorumien moderaattori Päivi Tahkokallio korostaa.

”Kun haasteet ovat ennennäkemättömän suuria ja vaikeita hahmottaa, on hyvä etsiä ratkaisujen avaimia sieltä, missä osaamiseen liittyy kyky hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja etsiä ratkaisuja yllättävistäkin suunnista. Tämä kaikki on muotoilun ja muotoilijoiden ydinosaamista ja nousee esille myös muotoilufoorumeissa”, toteaa Arctic Design Weekin muotoilufoorumien moderaattori Päivi Tahkokallio.
”Kun haasteet ovat ennennäkemättömän suuria ja vaikeita hahmottaa, on hyvä etsiä ratkaisujen avaimia sieltä, missä osaamiseen liittyy kyky hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja etsiä ratkaisuja yllättävistäkin suunnista. Tämä kaikki on muotoilun ja muotoilijoiden ydinosaamista ja nousee esille myös muotoilufoorumeissa”, toteaa Arctic Design Weekin muotoilufoorumien moderaattori Päivi Tahkokallio.

Vastuullisuus edellä

Koska Arctic Design Weekin yhtenä pääteemana on vastuullisuus, nousee se myös muotoilufoorumien keskiöön. Molemmissa foorumeissa keskustellaan vastuullisuudesta antaen erityistä painoarvoa juuri arkisten alueiden erityispiirteille. Millaisia uusia ratkaisuja voidaan kehittää vastuullisuuden kautta? Mitä vastuullisuuskeskustelussa pitäisi pohjoisilla leveyspiireillä ottaa huomioon? Entä miten vastuulliset arvot ja toimintamallit voivat auttaa yritystä kohentamaan elinvoimaansa ja raivaamaan tietä menestykseen?

– Foorumeissa pohditaan muun muassa sitä, miten muotoilu voi tuoda lisäarvoa yritykselle tai julkiselle toimijalle. Moni toimija tunnistaa tänä päivänä vastuullisuuden tarpeen ja toisaalta myös sen asettamat haasteet, ja kaipaa myös tietoa siitä, miten voisi itse toteuttaa vastuullisuutta parhaiten, Tahkokallio ynnää.

Myös jokainen muotoilufoorumin osallistuja tulee osaksi vastuullista yhteisöä. Arctic Design Week on nimittäin ottanut käyttöönsä kompensaatiokonseptin, jonka avulla jokaisen kävijän hiilijalanjälki kompensoidaan suomalaisen luontokohteen hyväksi.

– Vastuullisuutta osoittaa myös paperittomuus, sillä kaikki foorumipalvelut hoidetaan mobiili- ja digipalvelujen avulla, Torvela lisää.

”Parhaat jutut löytyvät usein oman alan ulkopuolelta. Siksi kaikkien yrittäjien kannattaa lähteä kuuntelemaan myös Arctic Design Week -tapahtuman muotoilufoorumeita. Kun asiantuntijoita kuuntelee oikealla asenteella”, sieltä tarttuu aina jotain mukaan, tietää optikkoliike Brilletin optikko Pasi Hiukka.
”Parhaat jutut löytyvät usein oman alan ulkopuolelta. Siksi kaikkien yrittäjien kannattaa lähteä kuuntelemaan myös Arctic Design Week -tapahtuman muotoilufoorumeita. Kun asiantuntijoita kuuntelee oikealla asenteella”, sieltä tarttuu aina jotain mukaan, tietää optikkoliike Brilletin optikko Pasi Hiukka.

Vastuullisia yrittäjiä

Yksi vastuullisuudesta koppia ottanut toimija on rovaniemeläisen optikkoliike Brilletin yrittäjä Pasi Hiukka, jolle muotoilufoorumit ovat antaneet uusia ideoita ja näkökulmia vastuullisten käytänteiden kehittämiseen omassa yritystoiminnassa. Ajankohtainen esimerkki tästä on viime vuonna alkanut yhteistyö ruotsalaisen, vastuullisiin arvoihin nojaavan, paikallisia kierrätysmateriaaleja tuotteissaan käyttävän EoE EyeWearin kanssa. Yhteistyö tulee näkymään myös Arctic Design Weekin muotoilufoorumeissa:

– Arctic Design Weekin tiimoilta hoksasin, että tämähän on nimenomaan arktista designia. Niinpä kutsuimme EoE Eyewearin yrittäjät mukaan muotoilufoorumiin, jossa yleisö saa kuulla heidän tarinansa. Olemme mukana myös ÄÄRI EXPO:ssa esittelemässä näitä tuotteita, Hiukka kertoo.

Esimerkki osoittaa osaltaan sen, miten laaja käsite muotoilu kokonaisuudessaan on – ja selittää myös sen, miksi aihetta käsitellään niin laajasti ja monialaisesti myös Arctic Design Weekin muotoilufoorumeissa:

– Mikä tahansa muutos tai uudistuminen, jolla haetaan uusia, toiminnallisia tai palvelullisia ratkaisuja esimerkiksi yritystoimintaan, vaatii muotoilua. Kysymys on yhtä lailla uusien esineiden muotoilusta kuin vaikkapa uusien muotojen, ratkaisujen tai toimintatapojen kehittämisestä, Torvela kuvaa.

Uudistavia kuningasideoita

Arctic Design Week -tapahtuman sekä muotoilufoorumien taustalla on lopulta kysymys kollektiivisesta uudistumisen tarpeesta ja pyrkimyksestä kehittää sellaisia ratkaisuja, käytänteitä ja toimintamalleja, jotka ovat linjassa myös vastuullisten ja kestävien arvojen kanssa, ja edistävät yhteistä hyvää. Tavoitetta tukee myös tapahtuman pääteema: Recreate. Verbi viittaa uudistamiseen, uudistumiseen ja uuden luomiseen.

– Recreate-teema näkyy muotoilufoorumeissa erityisesti siten, että ne suuret, horisontaaliset haasteet, joita arktisella alueella joudutaan jatkuvasti ratkaisemaan vaativat uudenlaista ajattelua ja uusia ratkaisuja. Uudistuminen, eli recreation, kuvaa tätä tavoitetta mitä suurimmassa määrin, Tahkokallio kommentoi.

Jos oma yritys tai organisaatio kaipaa siis ideoita uudistumiseen ja vinkkejä vastuullisuuteen, on sellaisia tarjolla areenan täydeltä vuoden 2020 Arctic Design Week -tapahtuman muotoilufoorumeilla. Foorumit kokoavat yhdelle estradille sellaisen määrän tietoa, jota ei usein ole Napapiirin alueen toimijoille tarjolla.

– Tämä on ainutkertainen tilaisuus näillä leveysasteilla päästä osaksi suomalaisten ja kansainvälisten huippuasiantuntijoiden keskustelua ja saada todellinen tietopamaus muotoilusta. Tämä on areena, jossa tietoa tulee monipuolisesti ja ammattimaisesti, yhdellä kerralla yhdestä paikasta, Torvela linjaa.

Yrityskenttää edustava Hiukka haluaa niin ikään kannustaa alueen yrittäjiä riuhtaisemaan itsensä hetkeksi irti omasta kuplasta ja lähteä katsomaan, mitä muotoilufoorumeilla voisi olla tarjota:

– Arctic Design Week on suunnattu yhä laajemmin kuluttajille ja yrittäjille. Ei tarvitse olla designeri, että voi osallistua. Kun asioita ajattelee välillä vähän eri kantimelta, voi syntyä kuningasideoita, hän kuittaa.


Arctic Design Week 2020
  • Vuosittain järjestettävä muotoilu- ja vaikuttajatapahtuma, sekä kaupunkifestivaali Rovaniemellä.
  • Pääsisältö: Muotoilufoorumit, Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaali ja ÄÄRI -messut viikolla 12.
  • ADW on osa World Design Weeks -verkostoa.
  • Pääjärjestäjät: Rovaniemen kaupunki ja Lapin korkeakoulukonserni (Lapin yliopisto, Lapin AMK, Arktinen keskus)
  • Pääyhteistyökumppanit: BRP Finland Oy, Kaleva Group Oy, Grano Oy, Arctic Hotel Collection Oy.
Aikataulut:
  • Muotoilufoorumit: 19–20.03.2020, Korundi, Rovaniemi
  • Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaali: 16–22.03.2020
  • Ääri Arctic Design Expo: 20–21.03.2020, Kalotinlinna. Järjestäjä: Pohjois-Suomen Messut ry.
  • Arctic Festivals & Fashion Show: 22.03.2020. Pääjärjestäjä: Finnish Fashion Model Agency
  • Tavoite: 25 000 kävijää