Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

An­ten­ni­te­le­vi­sion ulot­tu­mat­to­mis­sa asu­vil­le tulossa tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly – Lapissa kat­ve­lauei­ta eri­tyi­ses­ti Si­mos­sa, Te­non­laak­sos­sa ja Kä­si­var­res­sa

Suomessa on noin 1400 antenniverkon ulkopuolella olevaa kotitaloutta. Lapissa näistä on lähes kolmannes.

Yle tarjoaa sadoille kotitalouksille korvaavaa tv-palvelua, jos antenniverkko ei kotona näy.
Yle tarjoaa sadoille kotitalouksille korvaavaa tv-palvelua, jos antenniverkko ei kotona näy.

Yle selvittää tv-jakelun toimivuutta niillä alueilla, joissa Ylen kanavat eivät näy antenniverkossa.

Yhtiön mukaan tällaisia kotitalouksia on Suomessa noin 1400, ja niille on tarvittaessa järjestetty korvaava palvelu, niin sanottu katvealuepaketti. Käytännössä se tarkoittaa tv-kanavien jakelua satelliitin kautta.