Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – katso sopiva ehdokas Lapin Kansan alue­vaa­li­ko­nees­ta

Vastaa kysymyksiin ja katso, kuka ehdokkaista on kanssasi eniten samaa mieltä.

Aluevaalit pidetään 23. tammikuuta. Katso Lapin Kansan vaalikoneesta, kuka on sinulle sopiva ehdokas.

Aluevaaleissa Lapin maakunta on yksi äänestysalue. Vaalikoneessa on kohdennettuja kysymyksiä Lapin ehdokkaille.

Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.–18. tammikuuta ja ulkomailla 12.–15. tammikuuta.