Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea maa­ti­lan emäntä

Aloite kan­na­bik­sen myynnin lail­lis­ta­mi­ses­ta ei mennyt läpi vih­rei­den puo­lue­ko­kouk­ses­sa – ta­voit­teek­si käytön ja kas­va­tuk­sen sal­li­mi­nen

Päätöksen pohjana olevan aloitteen mukaan laillistaminen vähentäisi viihdekäyttöön liittyviä haittoja ja parantaisi myös kannabista lääkkeenä käyttävien asemaa. Puoluehallituksen mukaan kokemuksia laillistaneista maista ei kuitenkaan vielä ole riittävästi.

Maria Ohisalon johtamat vihreät ovat pitäneet puoluekokousta viikonlopun aikana pääosin etäyhteyksillä. Näkyvyyttä saaneen kannabislinjauksen sijaan puolue pitää kokouksensa tärkeimpänä asiana uutta periaateohjelmaa.
Maria Ohisalon johtamat vihreät ovat pitäneet puoluekokousta viikonlopun aikana pääosin etäyhteyksillä. Näkyvyyttä saaneen kannabislinjauksen sijaan puolue pitää kokouksensa tärkeimpänä asiana uutta periaateohjelmaa.
Kuva: Mauri Ratilainen

Aloite kannabiksen myynnin laillistamiseksi ei mennyt läpi vihreiden puoluekokouksessa. Asia varmistui virallisesti hetki sitten.

Sen sijaan voimaan jäi puoluehallituksen ja puoluekokouksen työryhmän muotoilema päätösehdotus. Sen mukaan puolue tavoittelee "ensi askelina" luopumista rangaistavuudesta, joka liittyy kannabiksen käyttöön, pienten määrien hallussapitoon sekä omaan käyttöön tarkoitettuun kasvatukseen.

Lisäksi korostetaan asiaan liittyvän selvityksen tarvetta ja kokemusten keräämistä muista maista.

Päätösehdotuksesta ei vaadittu äänestystä.

Aloite: Verokertymää enemmän kuin alkoholista ja tupakasta

Vihreät ilmoittaa päihdepoliittiseksi tavoitteekseen painopisteen siirtämisen haittojen vähentämiseen.

Puoluekokousaloitteen mukaan kannabis tulisi "vapauttaa kokonaan kieltolain alaisuudesta" ja sallia käytön lisäksi myynti niin viihde- kuin lääkekäyttöönkin.

Aloitteen jättivät puoluekokoukselle Brysselin Vihreät, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto sekä yksi henkilöjäsen. He perustelivat aloitetta erityisesti laittomuuden yhteiskunnallisilla, sosiaalisilla ja terveydellisillä haitoilla.

Aloitteen mukaan suurin kannabiksen käytöstä käyttäjille aiheutuva haitta johtuu laittomuudesta ja siitä seuraavista asioista, ei itse päihteestä.

– Suomen nykyisellä päihdepolitiikalla on syrjäyttäviä vaikutuksia etenkin nuoria kohtaan, toteaa tiedotteessa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Laillistamisen etujen katsotaan liittyvän myös lääkekäyttöön. Vaikka tämä on nykyisinkin laillista, on reseptin saaminen aloitteen mukaan vaikeaa.

– Kannabiksen laillistaminen vähentäisi kannabikseen liitettyä stigmaa etenkin lääkärien ja virkahenkilöiden keskuudessa..

Myös valtiontalous hyötyisi aloitteen tekijöiden mukaan kannabiksen laillistamisesta, sillä myynnistä saatavat verotulot saattaisivat jopa ylittää alkoholista ja tupakasta saatavan verokertymän.

Kokemuksia kerättävä lisää muista maista

Aloitteen tueksi mainittiin kannabiksen vapauttaminen eri maissa 2010-luvulla.

Asiaa käsitelleen puoluehallituksen mukaan kattavaa tutkimustietoa vaikutuksista ei kuitenkaan vielä ole. Puoluehallitusta johtaa vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo.

Hyväksytyn päätösesityksen mukaan vihreät tavoittelee rangaistavuuden poistamista kannabiksen käytöstä, pienten määrien hallussapidosta sekä kasvatuksesta omaan käyttöön. Aloitteesta poiketen myynnin laillistamisesta ei esitetä tavoitteeksi.

– Koska nykyinen huumausainepolitiikka ei ole onnistunut vähentämään kannabiksen haittoja, tulee Suomessa tehdä kannabislainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista kattava selvitys, joka tarkastelee myös laillistamisesta muissa maissa saatuja kokemuksia, päätöksessä muotoillaan.

Eläinten oikeuksia, rahapelejä ja periaateohjelma

Puoluekokous käsitteli lisäksi aloitteita rahapelien pysyvää siirtämistä esimerkiksi kaupoista kokonaan pelisaleihin ja kasinoihin. Aloite hyväksyttiin.

Muut puoluekokouksen aloitteet koskevat muun muassa eläinten oikeuksien saattamista perustuslakiin ja itsensätyöllistävien sekä ulosotossa olevien pienituloisten asemaa. Aloitteita oli jätetty myös esimerkiksi tupakan ympäristöhaittoihin puuttumisesta ja itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamisesta.

Puolue itse pitää kokouksen merkittävimpänä asiana uuden periaateohjelman hyväksymistä. Siinä avataan vihreiden tärkeimmät arvot ja tavoitteet.

Edellinen periaateohjelma hyväksyttiin vuonna 2012.

Keskustakansanedustaja: Vastuuton ehdotus

Vihreiden kannabisnäkemyksen tuomitsi jo ennen päätöksen nuijimista ainakin reisjärveläinen keskustan kansanedustaja Mikko Kinnunen.

Hänen mielestään jo pelkkä laillistamisen ehdotus on edesvastuutonta.

– Asia ei muutu elämän suojelun näkökulmasta oikeutetummaksi, vaikka neljäsosa suomalaisista kertoo kokeilleensa kannabista. Sen hallussapidon ja käytön laillistaminen olisi tuhon tie monelle nuorelle, Kinnunen toteaa lähettämässään tiedotteessa.

Hänen puoluetoverinsa, kansanedustaja Mikko Kärnä kommentoi vihreiden puoluekokousta twitterissä pitkin päivää.  Kannabisehdotuksen suhteen hän sanoo olevansa avoin.

– Olen todennut, että asiasta tarvitaan kunnollinen keskustelu. On pohdittava, saataisiinko kasvatuksen sallimisesta maaseudulle uutta elinvoimaa, hän tiivistää Lännen Medialle.

Päivitetty klo 13:45: Lisätty keskustan kansanedustajien kommentteja.

Päivitetty klo 14.30: Lisätty Mikko Kärnän kommentti.

Päivitetty klo 16:05: Vaihdettu "laittoman käytön" muotoon "laittomuuden".