Koronavirus: Kit­ti­lä­läi­seen hoi­va­ko­tiin vie­rai­lu­kiel­to, vi­ruk­sel­le voinut al­tis­tua Kit­ti­län Nes­teel­lä ja Levin kyl­py­läs­sä

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Älkää sääs­tä­kö va­paa­pa­lo­kun­nis­ta

Pelastustoimen hätätilannepalvelu perustuu kahteen tukijalkaan: päätoimiseen ammattihenkilöstöön ja sopimuspalokuntalaisiin, jotka osallistuvat pelastustoimintaan päätoimensa rinnalla. Päätoimista henkilöstöä on suurimpien taajamien alueella. Niissäkin on sopimuspalokuntia, jotka täydentävät valmiutta tai ovat osa varautumista normaaleista pienistä onnettomuuksista poikkeaviin tilanteisiin.

Osa sopimuspalokuntalaisista saa palkan työstä, osa ei. Kaukana takana ovat ajat, jolloin palokunnat olivat "vapaapalokuntia". Pelastustoimi on velvoitettu hoitamaan kansalaisille yhdenvertainen palvelu hätätilanteissa. Pelastuslaitosten kumppaneina toimivat sopimuspalokunnat mahdollistavat palvelun realistisesti ja kustannustehokkaasti.